Öğretim görevlisi olmak için yüksek lisans yapmak şart mıdır?

03/02/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

Öğretim görevlisi kadrosuna atanmak için yüksek lisans sahibi olmak şart mıdır? Üniversite lisans mezunu (İktisat) olan ve 10 yıldır devlette Uzman kadrosunda çalışan biri yüksek lisans yapmasa da öğretim görevlisi olarak atanabilir mi?

Cevap

Öğretim Görevlisi kadrosuna atanabilmek için ?yüksek lisans? mezunu olmak şart değildir. Kendi uzmanlık alaındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, (Rektörlük makamı uygun gördüğü taktirde), öğretim görevlisi olarak atanabilirler.

BİRSES

2547 - Yükseköğretim Kanunun Öğretim Görevlileri ilgili 31. madde aşağıdaki gibidir.

Madde 31-Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler-Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona ere. Bunların yeniden atanmaları mümkündü.-Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.

Bu soru 65,827 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?