Öğretmen iken müdür yardımcısı olan memurun yıllık izni nasıl hesaplanır?

04/07/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

1: Ben 1997 yılında göreve başlayan bir öğretmenim. 06.10.2005 tarihinde müdür yardımcılığı görevine başladım. 2005-2006 eğitim öğretiminin sonunda yıllık izne ayrılabilir miyim ayrılamaz mıyım? Neden?

2: 15 yıllık öğretmen. 18/03/2006'da müdür yardımcısı olmuşsa bu yaz izin kullanabilir mi?

SORU ÖZETİ: Öğretmen olarak çalışmakta iken müdür veya müdür yardımcılığı gibi idari görevlere atananların yıllık izinleri

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanun'da yer alan hükümler şu şekildedir:

23 üncü madde: "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."

102 nci madde: "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

103 üncü madde: "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."

Yıllık izinlere ilişkin olarak hazırlanmış olan ayrıntılı haber için tıklayınız.

Yıllık izinlerin nasıl kullanılacağına dair olarak yukarıda yer verilen 657 sayılı Kanun hükümleri dışında ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca da bir belirleme yapılmıştır. MEB tarafından Mart 2001 tarihli tebliğler dergisinde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi"nde yer alan hükümler şu şkeildedir:

10 uncu madde: "Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür.
Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. Kendilerine ikinci görev olarak okul ve kurum yöneticiliği verilenler ile öğrencisi olmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yıllık izin süreleri, hizmet sürelerine göre birinci fıkrada belirtildiği gibidir.
"

Yıllık iznin kullanılışı başlıklı 13 üncü madde: "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
Birbirini izleyen iki yılın izni, içinde bulunulan yılda aynı usulle kullanılabilir. Bir önceki yıldan devreden izin ile içinde bulunulan yıla ait izin toplamının kısmen veya toptan kullanılamaması halinde sadece içinde bulunulan yıl iznine denk olan kısmı bir sonraki yılda kullanılabilir. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin süresinden düşülür.
Öğretmenlerden diğer hizmet sınıflarına ait kadrolara atananlara, yaz ve yarıyıl tatilini kullanmış olmaları halinde o hizmet yılına ait yıllık izin verilmez. Bunlardan yarıyıl tatilini kullanmış ancak yaz tatilini kullanmamış olanlara 10 uncu maddeye göre kullanabilecekleri yıllık izin süresinden yarıyıl tatiline ait süre düşülerek o yıl için kalan süre kadar izin kullandırılır.
Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilmez.
"

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca,

1- 1997 yılında göreve başlayan ve öğretmenlikten 06.10.2005 tarihinde müdür yardımcısı olarak görevlendirilen personelin 2006 yılı için 20 gün izin kullanabileceği,

2- 15 yıllık öğretmenlik hizmetinden sonra 18/03/2006 da müdür yardımcısı olarak görevlendirilen personelin ise yarı yıl tatili ait süre, 2006 yılı için kullanabileceği 30 günlük süreden düşüldükten sonra kalan süre kadar yılık izin kullanabileceği,

izinleri yönerge ile belirlenmiş amirlerin uygun bulacağı zamanlarda kısım kısım veya toptan kullanması mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 51,475 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?