Devlet memuru KİT'lerdeki sözleşmeli pozisyona geçebilir mi?

25/08/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

İyi günler
Eşim 4924 sayılı kanuna göre sözleşmeli hemşire. Eşimin bulunduğu yerde benim kurumumun çalışılacak yeri yok. Ben 657'ye tabiiyim. Mühendislik mezunu olmama rağmen kadroyu daha alabilmiş değilim. Bu yüzden kurum değiştirmek için PTT'ye başvurdum. 657'ye tabi bir kurumdan PTT ye geçiş yapılabilir mi?
Sitenizi takip ediyorum PTT den 657 bir kuruma geçiş yapılamıyormuş herhalde? Acilen cevap verirseniz çok sevinirim. Ayrıca bir ricam da şayet PTT ye geçersem yani kabul olursa, PTT den tekrar kendi kurumuma geçemeyeceğim herhalde değil mi? Bunu da cevaplarsanız çünkü sitede yapılan açıklamanın gerekçesini incelemeye çalıştım ama pek anlayamadım.

Cevap

İlk defa memur kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve anılan Kanun uyarınca yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak olan KPSS'de başarılı olmak ve halen ÖSYM'ce yapılan yerleştirmelere katılarak puan durumunuza göre yerleşemeye hak kazanmanız gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüsüne istihdam şekli getirilmiş, Kararnamedeki sözleşmeli personele ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesince iptali neticesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde istihdam şekilleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Memurlar hakkında 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır. Sözleşmeli personel hakkında ise 399 sayılı KHK hükümleri ile hüküm bulunmayan hallerde anılan Kararnamenin 58 inci maddesi hükmü uyarınca Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine sayılı Devlet memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır.

İşçi statüsünde istihdam edilen personel hakkında ise iş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Anılan Kararnamenin atama başlıklı 5 inci maddesinde "Teşebbüs genel müdürü ve genel müdür yardımcısı kadrolarına ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararla atama yapılır. Bu kadrolara atanacaklar hakkında yüksek öğrenimi bitirmeleri ve görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmaları kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memuriyete dair hükümleri uygulanır. 1 sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılır. Yönetim kurulları bu yetkilerini sınırlarını açıkca belirlemek kaydıyla devredebilirler.
Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetler memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirilir.
"hükmü yer almaktadır.

Halen devlet memuru olan ve daha önce devlet memurluğu olanların Kamu İktisadi Teşekküllerinde II sayılı cetvele tabii sözleşmeli statüde istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Kamu İktisadi Teşekküllerinde II sayılı cetvele tabii sözleşmeli statüde istihdam edilen daha önce memuriyeti bulunmayan personelin memuriyet statüsüne nakli mümkün değildir.
Konuya ilişkin ayrıntılı haberler için bakınız.
http://www.memurlar.net/haber/26236/
http://www.memurlar.net/haber/40319/

Bu çerçevede;
1- Devlet memuru, kamu iktisadi teşebbüsündeki sözleşmeli statüye, naklen değil açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle atanabilir. Bu atama, bekleme süresine tabi değildir.

2-Kamu iktisadi teşebbüsünde sözleşmeli statüde çalışan ve daha önce asli memurluğa atanmış olanlar kamu kurumlarındaki memur kadrolarına açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle atabilirler.

Bu soru 31,834 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?