Doçentlik'teki Yabancı Dil Şartı

04/09/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

Sayın Yetkili,

Öncelikle değerli vakitlerinizi ayırdığınız için teşekkür etmek isterim.

Ben SDÜ Orman Fakültesinde yarımcı doçent olarak çalışmaktayım. 2000 kasım KPDS notum 69 ve aynı yıl aralıkta yapılan ÜDS sınavından da 70 aldım. Ancak, ÜDS sınavına sosyal bilimler alanından girmiştim. Doçentliğe başvuracağım alan ise Fen Bilimleri kategorisinde (ormancılık) yer almakta. Bu durumda yabancı dil sınavına tekrar girmek zorunda mıyım tam olarak kestiremiyorum. Zira bazı arkadaşlardan ÜDS sınavından önceki KPDS sınavının 65'in üzerinde alınan notların doçentlik için kabul edildiğini duymuştum, ama bir türlü yazılı bir dayanağa ulaşamadım. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Saygılarımla

Cevap

Anlattığınız duruma göre Fen Bilimlerinden Doçentlik sınavına başvurabilmeniz için Yabancı Dil Sınavına tekrar girmek zorundasınız.

Şöyle ki;

  1. Kasım 2000 de KPDS? den 69 değil de 70 almış olsaydınız,
  2. Aralık 2000de ÜDS? den 70 aldığınız sınava, Sosyal bilimler alanından değil de şimdi Doçentliğe başvurmayı düşündüğünüz Fen bilimleri alanından girmiş olsaydınız, veya;
  3. 1996 yılından itibaren (sizin deyiminizle ÜDS sınavından önceki) yabancı dil sınavlarının birinden 65 (veya üzeri) puan almış olduğuz halde; (28.06.2000 tarih ve 24093 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 4584 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 47. Maddenin 3. fıkrasında belirtilen) ?1996 yılından itibaren doçentlik yabancı dil sınavında ise 65 (altmış beş) ve daha yukarı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslar arası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından bunlara denk puan alanlar başarılı sayılırlar? hükmünden yararlanabilmeniz için; bu kanunun son fıkrasındaki ?bu haklardan yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlük tarihinden itibaren kurumlarına iki ay içerisinde müracaatları şarttır? hükmü gereğince; 4584 Sayılı Kanundan yararlanmak üzere 28.06.2000 -28.08.2000 tarihleri arasında bu haktan yararlanmak üzere Rektörlüğünüze başvurmuş olsaydınız (ve de bu başvurunuzu belgelemeniz ve bu belgeyi ÜAK? ya sunmanız şartı ile) bu haktan ararlanabilecektiniz.

Sizin durumunuz bu üç şarta da uymadığına göre Fen Bilimlerinden Doçentlik sınavına başvurabilmeniz için Yabancı Dil Sınavına tekrar girmek zorundasınız. BİRSES

Bu konudaki Yasal Mevzuat:

Doçentlik Sınav Yönetmeliği (1 Eylül 2000 Tarih ve 24157 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan)

Madde 5. Yabancı Dil Koşulu

Yabancı dil koşulunun sağlanması için adayların İngilizce,Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı' na (ÜDS) girmeleri gerekir. ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda ve merkezi olarak yapılır. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen temel alanların hangisinde doçentlik sınavına başvurulacaksa, ÜDS'ye o alanda girmek zorunludur.

ÜDS alanlarının kapsadığı temel alanlar:

Fen Bilimleri: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme(fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim(fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.

Sağlık Bilimleri : Sağlık Bilimleri.

Sosyal Bilimler : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim(sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler.

Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den yüz üzerinden en az altmış beş puan alınması gerekir.

Uluslararası düzeyde veya Türkiye'de merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS'ye eşdeğerlik durumları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılması Üniversitelerarası Kurul kararı ile olur. Bu dillerde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı' na (KPDS) girilmesi ve bu sınavdan 100 üzerinden en az altmış beş puan alınması gerekir.

Bilim/sanat alanı belli bir dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilde girmek zorundadırlar.

Üniversitelerarası Kurulca Kabul edilen Yabancı Dil Belgeleri:
1. ÜDS 65 puan ve üstü. (temel alanların hangisinde doçentlik sınavına başvurulacaksa, o alanda)
2. TOEFL?den yeni 183 eski 513 puan veya üstü. IELTS?den her bölümden en az 6.0 puan veya üstü.  (Ancak TOEFL ve IELTS sınavının geçerlik süresi 2 yıldır).
3. Kasım 2000 Dönemi Dahil daha önceki yıllarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan 70  ve üstü puan. (daha sonraki yıllar kabul edilmemektedir.)

(Üniversitelerarası Kurul?un 14.06.2000 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca KPDS belgelerinde geçerlik süresi aranmamaktadır).
4. 1996 yılından önce Üniversitelerararası Kurulca yapılan Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. Merkezi Yabancı Dil Sınav sonuç belgelerinde geçerlik süresi aranmamaktadır.
5. 28.06.2000 tarih ve 24093 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 4584 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 47. Maddenin 3. fıkrasında ?1996 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora yabancı dil sınavında 100 puan üzerinden 50 (elli) ve daha yukarı, doçentlik yabancı dil sınavında ise 65 (altmış beş) ve daha yukarı puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslar arası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından bunlara denk puan alanlar başarılı sayılırlar? son fıkrasında ise ?bu haklardan yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlük tarihinden itibaren kurumlarına iki ay içerisinde müracaatları şarttır? hükmü yer almaktadır. 4584 Sayılı Kanundan yararlanmak üzere 28.06.2000 -28.08.2000 tarihleri arasında Rektörlüklere başvuran adayların doçentlik sınavı başvuruları sırasında bunu belgelemeleri gerekmektedir.
6. İngilizce, Almanca, Fransızca dışındaki dillerden yabancı dil sınavı açılması Üniversitelerarası Kurul kararı ile olmaktadır.. Bu dillerde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı' na (KPDS) girilmesi ve bu sınavdan yüz (100) üzerinden en az altmış beş (65) puan alınması gerekir. Üniversitelerarası Kurul?un 27 Mart 1998 tarihli toplantısında İlahiyat Fakülteleri Temel İslam Bilimleri Bölümü içinde yer alan tüm anabilim dalları ile Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü içinde yer alan İslam Felsefesi Anabilim ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü içinde yer alan İslam Tarihi Ana Bilim Dalında Arapça ve Farsça kaynak dili oluşturduğundan bu diller dışında Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde kabul edilen dillerden yabancı dil sınavına girmeleri gerektiğine karar verilmiştir.

Kaynak:

http://www.yok.gov.tr/uak/yonetmelikler/docsinyon.html

http://www.yok.gov.tr/uak/sinavdocent/sinkilavuz.html

Bu soru 38,735 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?