TEDAŞ'taki hangi kapsam dışı personel nakle tabidir?

26/09/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde İş Kanunun tabi olarak kapsam dışı işçi statüsünde çalışıyorum. Kurumumuz özelleştirilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına naklim yapılır mı? İyi çalışmalar diliyor, cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap

Bu sorunun cevabı 4046 sayılı Kanunun değişik 22'nci maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır. Sözkonusu fıkra son olarak, 3/7/2005 tarih ve 5398 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Değişik haliyle fıkra şu şekildedir:

"Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler."

Anılan hüküm uyarınca özelleştirilen kurumlardan iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan (kapsam dışı personelden);
1- Genel müdür,
2- Genel müdür yardımcısı,
3- Teftiş kurulu başkanı,
4- Kurul başkanı,
5- Daire başkanı,
6- Müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü,
7- Müfettiş ve müfettiş yardımcısı,
8- Müşavir,
9- Başuzman,
unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılabilmektedir.

Bu çerçevede, özelleştirilen kurumlarda yukarıda yer verilen unvanlarda kapsam dışı statüde görev yapıyor olmanız halinde kamu kurum ve kuruluşlarına 4046 sayılı Kanunun22 maddesi uyarınca nakliniz mümkündür.

Bu soru 23,772 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?