Araştırmacı unvanına atanan personelin görev tanımı nedir, nerelerde çalıştırılabilir?

01/10/2006 00:04:00
Yazdır

Soru

4046 sayılı yasaya istinaden araştırmacı olarak atananların görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Araştırmacıların nerelerde çalıştılabileceği ve bunların görev tanımına ilişkin olarak, Devlet Personel başkanlığınca bir Tebliğ çıkarılmıştır. Tebliğin ismi "24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliği"dir. Bu Tebliğ, 08/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış daha sonra, 28/09/2005 tarihli ve 25950 sayılı Resmi Gazetede bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Tebliğin 7'nci maddesine göre "Araştırmacı" unvanlı kadroya atanan personelin görevlendirileceği yerler şu şekildedir:

"A) Merkez Teşkilatında: Danışma birimlerinde Daire Başkanı, danışma birimi bulunmayan kurumlarda ise yardımcı birimlerde Daire Başkanı, Daire Başkanı bulunmaması halinde Şube Müdürü,
B) Taşra Teşkilatında:
a) Taşra Teşkilatı Bölge Kuruluşlarında: Atama teklifi yapılan İl'de; Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Müdürlüğü bulunması halinde İl Müdürü, İl Müdürlüğü bulunmaması halinde ise Şube Müdürü veya Başmühendis,
b) Taşra Teşkilatı İl Kuruluşlarında: İl Müdürü, Defterdar, Cumhuriyet Başsavcısı,
c) Taşra Teşkilatı İlçe Kuruluşlarında: İlçe Müdürü, Defterdarlıkça uygun görülecek Müdür, Cumhuriyet Başsavcısı,
C) Üniversitelerde: Rektörlükçe uygun görülecek Daire Başkanı,"

Aynı maddede Araştırmacı unvanına atanan personelin görev tanımıda yapılmıştır: İlgili fıkra şu şekidedir:

"Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir. "

Bu soru 40,931 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?