Memur üç üst dereceye atanabilir mi?

15/10/2006 13:08:00
Yazdır

Soru

Memur üç üst derece atanabilir mi? Atanırsa maaşını hangi dereceden alır?

Cevap

Devlet memuriyetine giriş derece ve kademeleri öğrenim durumuna göre tek belirlenmiştir. Örneğin liseyi bitirenler 13/3'ten başlamaktadır. Yine 2 yıl süreli yüksek öğrenim mezunları 10/2'den, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları ise 9/1'den başlamaktadır.

Bu giriş derece ve kademeleri, 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde biraz daha ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Dileyen okurlar, 36'ncı maddedeki tabloya bakabilir.

GİRİŞ DERECELERİNE EKLENEN UNSURLUR

Diğer taraftan, giriş derece ve kademelerine bazen ekleme yapılabilmektedir. Bunun dayanağı da yine 36'ncı maddedir. 36'ncı maddedeki eklemeler;

1- Mezun olunan bölüm/ fakülte,

2- Alınan sertifika ve belgeler,

3- Girilen kadro unvanı,

4- Mezuniyetin üstüne alınan öğrenimler,

5- Memuriyet öncesi hizmetler, gibi unsurlara göre değişebilmektedir.

UYGUN BOŞ KADRO OLMAMASI

Memuriyete giren bir kişinin, kadro derecesine ilişkin olarak karşılaşacağı konulardan birisi uygun kadro derecesinin bulunmamasıdır. Kamu kurumlarında yer alan boş kadroların dereceleri, her yıl kamu kurumları tarafından "boş kadro değişikliği" yoluyla yeniden belirlenebilmektedir. Ancak bu belirleme için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir.

Çok saçma gibi görünse de bir kamu kurumundaki örneğin biyolog kadrolarının derecelerinin değiştirilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı olmaksızın derece değişikliği yapılamamaktadır.

Bu hususu şu nedenden dolayı açıklama gereği duyduk: Bazı ziyaretçilerimiz bir kamu kurumuna, lisans mezunu olduğu için 9'uncu dereceye atanması gerekirken 6'ncı derece ile atandığını belirterek bunun nedeni öğrenmek istemektedir.

Bu uygulamanın nedeni 657 sayılı Kanunun 45'inci maddesidir. 45'inci madde, kamu kurumlarının, 36'ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, kişileri üç derece aşağı atayabileceğini hükme bağlamıştır.

UYGULAMA 5-15 İÇİN GEÇERLİDİR

Ancak bu uygulama 5-15 dereceler arası geçerlidir. Bir örnek verecek olursak kamu kurumu eğer 9'uncu dereceli boş kadroya sahip değilse 3 derece düşük olan 6'ncı dereceye atama yapabilir. Ancak bir kamu kurumunun (68'inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla) 6'daki bir kişiyi 4'e ataması mümkün değildir. Zira atamaların 5-15 arasında olması gerekmektedir.

BU HALDE MAAŞ NEREDEN ALINACAKTIR?

Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise maaşın nereden ödeneceğidir. Bu konudaki hüküm ise 45'inci maddenin son fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkrada yer alan hükme göre kişi üç üst derecedeki kadroya atanmış olsa da maaşını müktesebi olan derece ve kademeden alacaktır. Yani 4 yıllık fakülte mezunu bir memur 6 ncı dereceli bir kadroya atanabilir. Ancak, bunların müktesebi yine 9 dur ve ödemeler buna göre yapılır.

Bu soru 40,808 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?