30 günlük sağlık kurulu raporu üzerine bir 30 gün daha rapor alınabilir mi?

08/11/2006 11:43:00
Yazdır

Soru

Merhaba; Öğretmen doğum sonrası iznini kullandıktan sonra çocuğunun rahatsızlığından dolayı özel bir hastaneden 30 günlük heyet raporu aldıktan sonra, aynı hastaneden veya devlet hastanesinden bir daha heyet raporu alabilir mi? Yardımcı olursanız memnun olurum. Saygılarımla...

Cevap

Kıymetli öğretmenimiz!
Devlet memuruna memur hasta olması sebebiyle hastalık raporu verilmektedir. Çocuğu hasta olan memurun kendisine rapor verilemez.
Hastalanan Devlet memurlarına 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmü uyarınca bu madde de belirtilen süreler kadar 107 madde uyarınca yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak rapor alabilmektedirler.
Anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) bendinde "Resmi sağlık Kurulları,657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar," hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilmektedirler.
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğine eklenen ek madde uyarınca memurlar özel sağlık kurumlarında da tedavi olabilmektedirler.
Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; özel hasta hanede tedavi sonucunda rahatsızlığınız için 30 günlük sağlık kurulu raporundan sonra iyileşmemeniz üzerine yeniden 30 günlük (mezkur mevzuatta belirtilen usule uygun olarak verilmiş) sağlık kurulu raporu verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bu hususta diğer haberler için soru cevap bölümünün tedavi kategorisine bakınız

Bu soru 42,595 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?