İHL mezunu olup, yüksek lisans yapana iki kademe mi verilir?

21/11/2006 14:48:00
Yazdır

Soru

Ben İHL'de liseyi dört yıl okudum.ayrıca yüksek lisans yaptım. Her bir öğrenim durumum için birer kademe almam gerekmiyor mu. Şu an öğretmenim. Öğrenim durumumu belgelendirerek dilekçe ile ilçe milli eğitime verdim. Ancak yalnız yüksek lisanstan bir kademe geldi. Ancak liseyi dört yıl okumam değerlendirilmedi. Bu uygulama doğrumu? Bir kademe daha almam gerekmiyor mu? Saygılar.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 maddesinin ortak hükümler bölümünün A bendinin 6 fıkrasının (b) alt bendinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6 fıkrasının (b) alt bendinde " Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun anılan 36 maddesinin A bendinin 9 uncu fıkrasında "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır."
hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;
1- Yüksek öğenim görmüş olsalar bile İmam hatip lisesi diplomasında eğitim süresi 4 yıl yazılı olanlar, 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin ortak hükümler bölümünün A Bendinin 6/b alt bendi uyarınca, normal öğrenim süresinden fazla olan sürelerinin her yıl için 1 kademeden faydalanmanız gerekmektedir. Bu hususa ilişki olarak daha önce yayımlanmış olan ayrıntılı haber için tıklayınız.

2-657 sayılı Kanunun 36 maddesinin ortak hükümler bölümünün A Bendinin 9 uncu fıkrasının "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi?uygulanır." hükmü uyarınca ayrıca bir kademe ilerlemesi verilmesi gerekmektedir.

Not : Liseler genel olarak artık 4 yıla çıkartılmış olmasına rağmen henüz mezun vermemiştir.

Bu soru 19,513 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?