Kadrolu hemşire, Bağ-Kur'lu eşinin yanına hangi durumda atanır?

01/12/2006 22:10:00
Yazdır

Soru

Öncelikle sizlere iyi çalışmalar diliyorum ben sorunumu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. şu andaki yaşadığımız sorunumuz yüzünden neredeyse nişanlımla ayrılık yaşayacağız :(ben HATAY da yaşamaktayım ...daha önce şirket sahibi ve bağ-kurlu idim. fakat şirketimi ekonomik nedenlerden dolayı kapatmak ve bağ-kurada belirsiz bir süre terk vermek zorunda kaldım. Dolayısyla, sağlık bakanlığının istemiş olduğu en az dört yıl vergi mükellefi olmak ve başvuru tarihinden geriye dönük olarak 24 ay kesintisiz prim ödemiş olmak kuralı benim için geçerli olmamakta ..dolayısıyla sanırım eş durumundan tayin yapamayacak durumdayız..)
Nişanlım MALATYA da kadrolu hemşire.. Nişanlım 5 yıldır malatya da hemşirelik yapıyor. Bildiğim kadarıyla Malatya 5. bölge Hatay ise 2. bölge kapsamına girmektedir.. Nişanlımla konuşmalarımızda, bana söylediği şey "bir hemşirenin 5.bölgeden 2. bölgeye gelmesi çok zor" veya imkansızmış.. Buradaki sağlık il müdürlüğü personel şube müdürlüğü ile de yaptığım bilgi alış verişlerinde malesef bana sağlıklı bilgi verilmedi.. Ben nişanlımı Hatay'a getirmek istiyorum ve bu işin nasıl olacağını bilemiyorum .. Bilgi alacak kimse bulamıyorum ..Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine de size yazmaya karar verdim sizden ricam lütfen bana yardımcı olurmusunuz.. Bana vereceğiniz her türlü bilgi...nişanlımdan ayrılmama konusunda bana yardımcı olacaktır.vereceğiniz en ufak bilgi için şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar dilerim.....

Cevap

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ?Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği? başlıklı 21. maddesinin (c) bendinde; nakil talebinde bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin eşinin, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında çalışması halinde en az dört yıl; son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl süreyle Bağ-Kur primi ödediğini belgelemesi halinde atanma talepleri; atanmak istedikleri yerlerde standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlemler tesis etmek suretiyle değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan yönetmeliğin aynı maddesinin (d) bendinden sonra gelen ilk paragrafında; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenlerin müracaat tarihi itibariyle dört yıllık sigortalılık veya vergi mükellefi olma şartı arandığını, fakat bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme veya iki yıl süre ile kesintisiz vergi mükellefi olma şartının aranmadığı hüküm altına alınmıştır. Ancak doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesintinin, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu madde hükümleri dikkate alındığında; Bağ-Kur primi ödeyenlerden işyerini kapatmak gibi bir nedenle pirim ödemeyi durduranların eşleri bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda eş durumu nedeniyle tayin isteyemeyeceği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan aynı yönetmeliğin ?Kurum İçi Naklen Atama? başlıklı 16. maddesi gereğince; Haziran ve Eylül Ay?larında gerçekleştirilen Kurum içi atamalara en çok beş il tercihi yapılarak haziran dönemi için mayıs ayında, eylül dönemi için ise ağustos ayında müracaat edilebilir. Bu durumda da ilan edilen açık kadrolar için bakanlık tercih sıralamasına bakmaksızın hizmet puanına göre atama yapacaktır.

Bu soru 10,782 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?