Boşanma sürecindeki hemşire, bu durumundan dolayı, nakil isteme hakkına sahip olur mu?

03/12/2006 07:18:00
Yazdır

Soru

İyi günler ablam Ankara da sağlık bakanlığına bağlı bir hastanede hemşire. Ağustosta geldi oraya, eş durumu ile, şuanda ücretsiz izinde boşanma davası açtı ve tayinini elazığa ailemin yanına almak istiyor,eşi boşanmak istemediği için boşanma süreci uzun sürecek ve ablam Ankara da onunla aynı ortamda kalmak istemiyor,boşanma dilekçesini göstererek tayin isteyebilir mi? Sağlık bakanlığında özel haller var mı, birde becayişle gidebilir mi Elazığ'a.

Cevap

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ?Bir Mazerete Dayanan Atamamalar? başlıklı 18 ve devamı maddelerinde; mazeretlerinin belgelendirilmesi ve talep halinde eş durumu ve sağlık nedenleri ile personelin farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına atanabileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu madde hükümleri dikkate alındığında; eşlerin, bir mazeret olarak boşanma sürecinde olmalarını gerekçe göstererek nakil istemeleri mümkün olmamaktadır.

Ancak, adı geçen yönetmeliğin ?Olağan Üstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği? başlıklı 21. maddesinde; personelin, boşanma nedeniyle, halen çalıştığı hizmet bölgesi ile bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabileceği hükmü yer almakta olup, bu hüküm gereğince eşler, ayrıldıktan sonra bir yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde nakil dönemi beklenmeden tayin işlemleri gerçekleşebilecektir.

Diğer taraftan 657 Devlet Memurları Kanununun 73. maddesinde aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilecekleri, bu isteğin yerine getirilmesinin ise atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlı olduğu belirtilmiş, karşılıklı yer değiştirme hususu aynı zamanda Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29. maddesinde de düzenlenmiş olup; söz konusu maddenin ikinci paragrafında; aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personelin, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu durumda hali hazırda çalışan personel, il müdürlükleri aracılığı ile bakanlığın uygun görmesi halinde aynı unvan ve branşta görev yapan personelle yer değiştirme imkânına sahip olacaktır.

Becayiş için http://becayis.memurlar.net adresini kullanabilirsiniz.

Bu soru 24,625 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?