İkiden fazla çocuk olması halinde hangi çocuklara aile yardımı ödeneği verilir?

07/12/2006 13:09:00
Yazdır

Soru

Merhabalar bilindiği üzere devlet memurlarına ödenen bir aile yardımı var. Bu yardım şu an itibari ile 6 yaş üstü çocuklara 11 ytl, 6 yaş altı çocuklara 22 ytl olarak ödenmektedir.
Benim sorum; 13 yaşında ve 3 yaşında iki çocuğu olan bir memur 22+11= 33 ytl yardım alıyor. Bu memurun tekrar bir çocuğu olduğunda son iki çocuğuna yardım alırsa 22+22=44 ytl yardım alacaktır. Bu memura ödenecek yardım ne şekilde yapılacaktır. Yani memura aile yardımı son iki çocuğuna göre mi yoksa ilk iki çocuğuna göre mi yardım yapılacaktır?
Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Aile Yardımı Ödeneği başlıklı 202 maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir."
hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder." denilmektedir.

Diğer taraftan, idarenin memura bu yardımın ödenmesi için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen beyannamenin verilmesi gereklidir.

Yukarıda yer alan hükümlerde yalnız 2 çocuk için sınırlama vardır. Ancak, ödemenin hangi çocuk için ödeneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 2 den fazla çocuğu olan ve bunların hepsi de aile yardımı almaya müstahak çocuklar olması halinde, aile yardımı ödeneğinin öncelikle 0- 72 ay olan çocukları için ödenen miktar üzerinden ödenmesinde, mevzuatımıza aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Kurumunuz aile yardımı ödeneği bu şekilde uygulanmıyorsa kurumunuza müracaat edebilir ve lehinize olan uygulamanın yapılmasını talep edebilirsiniz.

Bu soru 29,977 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?