Sağlık ocağındaki nöbet sorunlarına dair cevap

02/02/2007 15:07:00
Yazdır

Soru

İlçeye bağlı bir köy sağlık Ocağında 4924'e tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışıyorum. Sağlık ocağında doktorumuz yok. 4 sağlık personeli görev yapıyoruz. Lojmanda kaldığımız için 24 saat sağlık hizmeti veriyoruz. Günün hiçbir saatinde gelen hastaları geri çevirmiyoruz. İlçe sağlık grup başkanı 24 saat çalışmamız gerektiğini hafta sonları da dahil sürekli sağlık ocağında bulunmamız gerektiğini söylüyor. Hafta sonları dahi köyden ayrılamazmışız. Hafta sonu çalışmalarımızın karşılığında izin kullanabilir miyiz? Eğer kullanabilirsek bu izni il merkezinde geçirebilme hakkımız var mı? Boş hafta sonları için il merkezine gidebilir miyiz? Ayrıca sağlık ocaklarının çalışma esaslarını düzenleyen bir yasa, yönetmelik, tüzük v.s. var mı? Sorunumuzu çözecek bilgiler verebilirseniz teşekkür ederiz.

Cevap

Sağlık ocaklarında çalışan personelin nöbet esasları, Sağlık Bakanlığı tarafından 25.07.1997/7956 tarih ve sayılı bir yönerge ile düzenlenerek il valiliklerine bildirilmiştir. Bu yönergeyle 24 saat hizmet veren yataklı tedavi kurumlarının fiziki bünyesindeki (hastane, sağlık merkezi gibi) Sağlık Ocakları hariç, il, ilçe, belde ve köylerde bulunan tüm Sağlık Ocaklarını kapsam içine alınmıştır.

Yönergenin 3. maddesi gereğince resmi tatil günleri ve cumartesi-Pazar günleri tutulacak nöbetlerin süresi 3 saat olarak belirlenmiş ve bu 3 saatlik nöbetin saat 9.00?12.00 arasında tutulacağı belirtilmiştir. Ancak tutulacak nöbet zamanı, bölgenin şartları da dikkate alınarak yöre halkına duyurulmak şartıyla il müdürlüklerince başka saatlere de alınabileceği yönergede ayrıca belirtilmiştir.

Diğer taraftan nöbet hizmetlerinin hekim dışındaki personel tarafından yürütüleceği belirtilerek, hekimlerin de her an bulunacak şekilde sırasıyla icapçı alarak nöbet tutacakları, bunu yanı sıra nöbet hizmetlerinin iki personel tarafından yürütüleceği yönergede belirtilmiştir.

Yerine getirilen nöbet hizmetleri karşılığı kullanılacak izinlerle ilgili düzenleme sözü edilen yönergenin 7. maddesinde düzenlenerek Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesine atıfta bulunulmuştur. Bilindiği gibi DMK sözü edilen maddesinde ?Fazla Çalışma Ücrteleri? düzenlenmiş olup, kurumların gerektiği zaman günlük çalışma saatleri dışında ücret vermeksizin fazla çalıştırılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda; personelin yaptığı fazla çalışmaların her 8 saati bir gün hesabı ile dikkate alınarak izin kullandırılacaktır. Sağlık ocaklarında üçer saat nöbet tutan personelin de tutuğu toplam nöbet saati dikkate alınarak her 8 saati için bir gün hesabı ile izin kullandırılması gerekmektedir.

DMK?nun Ek Madde 20?sinde ?Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilirler.? hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince köy sağlık ocaklarında çalışan personel tatillerini il sınırları içinde geçirebileceklerdir. İl sınırları dışında geçirilecek tatilleri için yetkili amirlerinden izin almaları gerekmektedir.

Tüm bu açıklamalardan sonra sonuç olarak; 4924 sayılı Kanun gereğince sağlık ocaklarında istihdam edilen sağlık personeline de; kanunun 5. maddesinin son fıkrasında yer alan ?Sözleşmeli personelin izinleri hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır.? hükmü gereğince açıkladığımız şekilde nöbet izni kullandırılması gerekir.

Bu soru 15,071 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?