Hemşire fazla çalışma için nöbet ücreti almak istemezse, izin verilmesi zorunlu mudur?

13/02/2007 00:50:00
Yazdır

Soru

Hastanede hemşire olarak çalışan bir bayan, ödenen nöbet ücretini almak yerine nöbet izni kullanmak ister ise, nöbet izni bu bayana verilme zorunluluğu var mıdır?

Cevap

657 Sayılı DMK?nun 178/B maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır:

"Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir"

Madde metninde " izin verilir" ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, fazla çalıştırılan personelin bu fazla mesaisi karşılığı olarak izin kullandırılması ya da ücret verilmesi idarenin yetkisindedir. Çalışılan hastanenin cinsi, personel durumu ve iş yoğunluğunu dikkate alarak fazla mesai yapan personele yapılan fazla mesainin her 8 saati için personel ücret verecek ya da izin kullandıracaktır.

Bu soru 31,843 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?