Raporluyken, yeni bir hastalık nedeniyle hastanede geçen yatış süreleri, rapora eklenir mi?

09/04/2007 17:40:00
Yazdır

Soru

Merhaba benim sorum; ameliyat sonrası 45 günlük heyet raporu ile istirahat iznine ayrıldım. İznimin 13.gününde 5 gün hastanede yattım yatış sürem rapora eklenir mi ve yapılması gereken işlem nedir. İlginiz için teşekkür ederim.

Cevap

Bilindiği üzere, rahatsızlanan memurlara verilecek hastalık izinlerine ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hastalık izni başlıklı 105 inci, iyileşme halinde göreve dönüş başlıklı 106 ncı ve raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik başlıklı 107 nci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanmış ayrıntılı haber için bakınız: Hastanede yatılan süreler, hastalık rapor süresine dâhil midir?

Devlet memuru raporlu iken tedavi olmak üzere hastaneye yatması halinde tedavi sonucunda rapor verilmesi halinde rapor ilgilinin hastaneden ayrılış tarihi itibariyle başlamaktadır.
1-Tedavi sonucunda yeni rapor düzenlemiş olması halinde eki rapor aynen devam eder.
2-Ancak tedavi sonucunda yeni rapor düzenlenmesi halinde ise rapor hastaneden ayrılış tarihi itibariyle uygulanması ve hastalık iznine çevrilebilmektedir.
3-Rapor süresi içerisinde yatarak olunan tedavi sürelerinin istirahat süresinden düşülmesine ilişkin bir düzenlemeye rastlanılmadığından bu tür uygulama yapılması uygun olmayacağı düşünülmektedir.

Bu soru 23,855 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?