losfeliz 18 Temmuz 2023 09:58
Ben ve eşim bir devlet üniversitesinde akademisyeniz. İkimiz aynı anda 24 ay boyunca aylıksız doğum iznine ayrılabilir miyiz? Tebliğ'de c) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür. diye belirtiyor Amir onayına gerek olmadan ikimiz de dilekçemizi verip ayrılabilir miyiz? Teşekkürler!
Şikayet Et
ardanuc 20 Ağustos 2020 10:52
iyi günler benimde bu konuya benzer merak ettiğim bir sorum olacak. 657 Sayılı Devlet Memurları kanununda belirtilen aşağıdaki madde gereğince izin talebimiz mazeretsiz olarak ret edilirse bununla ilgili örnek karar yada yaşanmış olaya şahitlik eden arkadaşımız var mıdır. Benim kurumumda( JANDARMA) arkadaşlarımla konuşuyorum böyle bir izin olmadığını iznin onaylanmayacağını söylüyorlar görüş ve önerilerinizi alabilir miyim. memuriyetim 2013 girişlidir. kanunda belirtilen 5 yıllık süreyi doldurdum. 'E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkı yönetim olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince ( Becaiş ile ilgili bir madde) belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.(1)'
Şikayet Et
bahri40 28 Temmuz 2020 01:34
Teşekkür ederim.
Şikayet Et
romantikpiyanist 27 Temmuz 2020 21:38
Amirin takdir yetkisi yok diye açıkca yazması lazım bir yerlerde, ben bu izni aldım baba olarak. Hatta müdür "bi bakalım hakkın var mı" diye homurdanınca ilgili sayfayı düzgünce okuması gerektiğini yüksek sesle belirttim ve iznimi alıp, kapıyı çarpıp çıktım. Sonra iznim bitince hiçkimseye haber vermeden izin dönüşü 10 günlük sürenin son gününde işe başladım.
Şikayet Et