ÇOK OKUNANLAR
06/04/2017 - Siyasi parti üyeliği memuriyete girişte engel midir?
16/04/2017 - Yarı zamanlı çalışan memurun yıllık izin hesabı
09/04/2017 - Vekaleten atamada kurumların takdir yetkisi
26/03/2017 - Şube müdürü, mühendislik öğrenimi nedeniyle 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
25/03/2017 - Vekaleten atamada dolu kadro nedir?
15/04/2017 - İkramiye, 25 yıl üzerinden mi yoksa memuriyette geçen süreler üzerinden mi verilir?
03/04/2017 - Belediye sözleşmelisinin maaşı düşülebilir mi?
07/04/2017 - Hem SSK hem de memurluk çalışması olanlar, iki ayrı aylık alabilir mi?
30/03/2017 - Memur tayin olsa da üst öğrenimin zam ve tazminatlarından yararlanmaya devam eder
16/04/2017 - OHAL döneminde, sözleşmeli personel (4/B) nasıl istifa eder?
02/04/2017 - Alım ilanlarında yer verilen, sözleşmesini fesheden 4/B'linin başvuramayacağına dair ifadeler
08/04/2017 - Kamu işçileri kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilebilir mi?
10/04/2017 - Sözleşmeli personel (399) hizmetleri, aday memurluk süresinde hesaba katılır mı?
18/04/2017 - Sandık müşahitliği subaylığa engel olur mu?
07/04/2017 - 14 yıl asil, 10 ay vekalaten görev yapan kama veya görev tazminatı alır mı?
15/04/2017 - Kontrol ve tedavi muayenesi için refakat izni verilir mi?
14/04/2017 - Evlendirme Memurunun, başka mahale gidişinde harcırah verilir mi?
16/04/2017 - 2016 EKPSS ile memur olan nasıl emekli olur?
14/04/2017 - Programcı unvanlı memurlar arazi tazminatından yararlanabilir mi?
21/04/2017 - Asili atamaya yetkili amirce vekalet verilirse vekalet aylığı ödenebilir
22/04/2017 - Sözleşmede hüküm bulunmadığından özel sektörde çalışan eş gerekçesiyle tayin mümkün müdür?
ANKET
İdam cezası sizce geri gelmeli mi?