Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

Paralel yapı operasyonunda neler oldu?

Tasarının 3. bölümündeki 8 madde kabul edildi

Görevde yükselme yönetmeliği değişti

23/07/2014 tarihli atama kararları

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Sicil ve Disiplin

Soru:
Merhaba,
Benim kafama takılan ve beni günlerdir rahatsız eden bir sorunum var.Memurlar.net sitenizde soruma cevap aradım fakat maalesef cevap bulamadım.Umarım bana yardımcı olursunuz.
Bankalara olan borcumdan ötürü şu anda altı bankadan maaşımda icra dosyası sırası var. Ödeyemediğim için arka arkaya maşıma haciz dosyaları gelmeye başladı. Yaklaşık iki yıldır maaşımdan kesinti yapılıyor.Bu durumun benim sicilime etkisi ne olabilir? Bu konuda memurluktan çıkarılmayla ilgili kanunun bir maddesi var mı? Herhangi bir yolsuzluğa karışmadım. Ödeyemediğim kredi kartı ve kredi borçlarım bunlar. Şu an hala bu borcu ödeyecek durumda değilim. İşime son verilmesi endişesini taşıyorum. Bana bu sorduğum sorular konusunda yardımcı olur musunuz?

Teşekkür ederim.
Cevap:

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller 57 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde sayılmıştır.
Anılan madde de disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma olarak belirtilmiştir.
Devlet memurlarına uygulanacak disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiil ve halleri düzenleyen 125 inci maddenin kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı (B)bendinin k) alt bendinde ise "Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak," fiili sayılmıştır.

Ayrıca 125 inci maddesinde "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir."denilmektedir.

657 sayılı Kanunun Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi başlıklı 133 üncü maddesinde "Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar sicil dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
1-Borcunuzu ödememek suretiyle yasal yollara başvurulmasına sebep olmanız nedeniyle idarenin hakkınızda kınama cezası vermesi mümkün bulunmaktadır.
2- Söz konusu fiilin belirtilen disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesini düzenleyen süreler içinde yeniden işlenmesi halinde bir ağır ceza uygulanması söz konusudur.
3-Borç sebebiyle hakkında yasal yollara başvurulan memurun memuriyetine son verilmesine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

Bu soru 43,338 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.