Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

Kamu işçiden sorumlu olacak

28 Şubat mağduru olan bin 17 öğretmen atandı

Havacılık tazminatından gelen para arttı

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Aile Yardımı Ödeneği

Soru:
Eşim özel sektörde SSKlı olarak çalışmaktadır. Eşim doğum iznine ayrıldı ve bu izin sonunda da ücretsiz izine çıkacak ben devlet memuru olarak bu 10 aylık süre zarfında aile yardımı alabilir miyim?
Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun aile yardımı ödeneğine ilişkin 202'inci maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
(Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.(1)(2)
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan maddenin "Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500," hükmü uyarınca; doğum sebebiyle aylıksız izin alan SSK'lı eşin menfaat karşılığı çalışmaması ve her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması nedeniyle aile yardımı ödeneğinin memur eşe ödenmesine mani bir husus bulunmamaktadır.

Bu soru 37,624 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.