Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Başkanlık müşaviri, istisnai bir kadro mudur?

12/09/2008 13:38:00
Yazdır

Soru

657 sayılı Kanuna tabi memur olarak 5 yılıdır çalışmaktayım. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda bulunan Başkanlık Müşaviri kadrosunda atanmam mümkün mü?

Cevap

4733 sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet sözleşmesiyle sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir."denilmektedir. Anılan düzenleme ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda çalışan personel hakkında 657 sayılı Kanunun uygulanacağı amirdir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59 uncu maddesinde istisnai memurlar sayılmıştır.

Mevcut hükmün anlaşılır olması bakımından tadat(sıralayacak) edecek olursak;
1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği memurlukları
2- Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurlukları
3- Başbakan Başmüşaviri,
4- Başbakan Müşavirlikleri,
5- Başbakanlık Müşavirlikleri,
6- Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri,
7- Başbakanlık Basın Müşavirliği,
8- Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman),
9- Toplu Konut (...) İdaresi Başkanlığına Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman),
10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
11- Bakanlık Müşavirlikleri,
12- Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri,
13- Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
14- Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
15- Bakanlar Kurulu Sekreterliği,
16- Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine,
17- Özel Kalem Müdürlükleri,
18- Valilikler,
19- Büyükelçilikler
20- Elçilikler,
21- Daimi Temsilcilikler,
22- Dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları,
23- Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri,
24- Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları,
25- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliği,
26- Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri
27- Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçıları,
28- Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirleri,

Söz konusu madde de sayılan unvanlar dışında ancak özel kanuni düzenleme ile istisnai memuriyet hükümleri uygulanacağı belirtilen kadrolar hakkında da istisnai memurlara ilişkin mevzuat uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Genel olarak "Başkanlık müşaviri" istisnai bir memur kadrosu değildir.

Yalnız Özelleştirme İdaresi Başkanlığında bulunan Başkanlık Müşaviri, istisnai bir kadrodur. Mezkur hüküm Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda yer alan başkanlık müşaviri kadrolarına uygulanması kanunsuz olur. Bu kadroları istisnai memur olarak kabul etmek mümkün bulunmamaktadır.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda bulunan 1 inci derece başkanlık müşaviri kadrolarına atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü uyarınca 4 yıllık yüksek okul mezunları için 10 yıl, 2 yıllık yüksek okul mezunları için ise 12 yıl hizmet gerekmektedir.

Söz konusu hükme aykırı atama yapan idareciler aşikar hükme aykırı hareket etmeleri sebebiyle görevi kötüye kullanmaktadırlar ve yaptıkları işlemden sorumlu olurlar.

Açıkça hukuka aykırı atama yapılan personele yapılan hukuksuz ödemeler ilgili personelden geri tahsil edilir.

Bu soru 14,520 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
13.04.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki sicller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
13.03.2015Kalkınmada öncelikli yöredeki sözleşmeli hizmet için ilave kademe verilir mi?
12.03.2015Üniversite döner sermaye "işletme müdürü"nün ekgöstergesi kaçtır?
ANKET
5. sınıftan itibaren yabancı dil dersinin ağırlığı artırılıyor. Sizce yararlı olur mu?