Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Akademik personel olmayan biyologlar da 8-1'den mi başlar?

17/10/2008 13:43:00
Yazdır

Soru

Memurlar net' in sayın yetkilileri ben adalet bakanlığında zabıt kabiti olarak görev yapmaktayım. Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji bölümü mezunuyum. Unvanım biyolog, sitenizde okumuş olduğum bir soru cevapta biyolog hangi sınıfta başlarsa başlasın 8/1 den başlar diye bir cevap vermişsiniz. Beni işe başlarken 9/1 den işe başlattılar. Sitenizdeki cevabınızı kurum yetkilisine gösterdim. Ancak bana söylenilen 657 sayılı devlet memurları kanunun 36. maddesinin ortak hükümler kısmının 5. maddesindeki biyolog terimi yalnız akademik personele uygulanır diyorlar. Ancak sizin sitenizdeki yorumlarda birçok fen edebiyat mezunu biyologların kendi sınıfları haricinde 8/1 den başladıklarını yazmışlar. Benim isteyim şu biyologlar kaçıncı dereceden başlar. 657 sayılı devlet memurları kanununda geçen akademik personel ifadesi ne anlama geliyor beni kapsıyor mu? Kapsaması için ne yapılmalıyım ve bu konuda bana bir belge suna bilir misiniz? Lütfen cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan Maddesinin ortak hükümler bölümünde (A) bendinde belirlenen Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri belirlenmiştir.

Ayrıca belirlenen bu derece ve kademelere (A) hükümleri uyarınca ilave dilecek derece ve kademelerin ilave edilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademenin belirlenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun mezkur 36 maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almaktadır.

Anılan maddede yer alan "Biyolog unvanına sahip akademik personel" ibaresinin akademik eğitim ile biyolog unvanı kullanmaya hak kazananların anlaşılması gerekmektedir. 657 sayılı Kanun devlet memurlarına uygulanan bir kanundur.

Akademik personel ile ilgili düzenlemeler 2914 ve 2547 sayılı Kanunlar ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı Kanunda akademik personele ilişkin olarak düzenleme yapıldığını iddi etmek doğru değildir.

Ayrıca; 657 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde "Biyolog" unvanlı kadro Sağlık Hizmetleri sınıfında bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun mezkur 36 maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında yer alan "benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil)" ifade gereğince sağlık bilimleri lisansiyerlerinde öğrenim durumu itibariyle belirlenen memuriyete giriş derece ve kademelerine 1 derece ilave edilmesi gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca, yüksek öğrenim görenlerin kazandıkları unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yetkili kılınmıştır. söz konusu Başkanlık yürütme kurulunun 06.05.1987 tarihli toplantısında fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünden mezun olanlara Biyolog unvanını kullanacaklarına karar verilmiş bulunmaktadır.

Yükseköğrenim Mezunlarının Aldıkları Unvanlar

Diğer taraftan, 2914 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinde; "....Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir."ve 20 maddesinde ise ?Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Akademik personelin 2914 sayılı Kanunun 3 maddesi hükmü uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile Akademik personelin giriş derecelerinin tespitinde 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Memuriyete Girerken Ek Olarak Bir Derece Alanlar

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

1-Akademik personele ilişkin düzenlemeler 2914 ve 2547 sayılı Kanunlar da düzenlenmiş olup, öğretime alamanları 2914 sayılı Kanunun 20 maddesinde yer alan yollama sebebiyle memurlara tanınan haklardan faydalanmaktadırlar.

2-Biyologların sağlık bilimleri lisansiyeri olmalarında ihtilaf bulunmamaktadır.

3-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığıca Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünden mezun olanların Biyolog unvanını kullanabilecekleri karalaştırılmıştır.

4- Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji bölümü mezunları 657 sayılı Kanunun mezkur 36 maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrası hükmü uyarınca memuriyete 8 derecenin 1 inci kademesinden başlamaktadırlar.

5- Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin olumlu görüşü bulunmaktadır. bu görüş için aşağıdaki linke tıklayınız.

Biyologların 36 A/5ten faydalanmalarına ilişkin

Bu soru 16,444 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
21.11.2014İşçilik süreleri, emekli ikramiye ve maaşında dikkate alınır mı?
20.11.20141993'te Polis okuluna giren, ne zaman emekli olur?
20.11.2014Özeldeki hizmet izinde değerlendirilir mi?
20.11.2014Emekli aylığı maaş unsurları
20.11.20148 Eylül 1999'dan önce memur olanlar nasıl emekli olur?
18.11.2014VHKİ programcı kadrosuna atanabilir mi?
17.11.2014Ücretli öğretmelik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
14.11.2014Teknikere dosya dağıtma işi verilebilir mi?
14.11.2014İki farklı bakanlıktaki mühendis karşılıklı yer değiştirebilir mi?
13.11.2014SGK'na borcu olanın TSE'ne atanmasına engel var mı?
13.11.2014Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?
12.11.2014Engelli memurun örnek intibakı
11.11.2014Kamu işçisi görevde yükselme sınavına girebilir mi?
11.11.2014Hasta memur yerine birisini bulmak zorunda mı?
10.11.20142014 KPSS den sonra 2015 KPSS giren kişinin önceki sınavı geçerli mi?
10.11.2014İşaret dili için dil tazminatı alınabilir mi?
06.11.2014Sözleşmeli personel için hasta sevk kağıdı kalkmadı mı?
05.11.2014Polislikten memurluğa geçenin emekliliği nasıl etkilenir?
05.11.20141998 yılında, 6 ay vekil öğretmenlik görevi, emekliliği nasıl etkiler?
05.11.2014Ön lisans mezunu teknisyenlik sınavına girebilir mi?
04.11.201450 yaşını dolduran her memur, emekli olabilir mi?
04.11.2014Kayınpeder için refakat izni alabilir miyim?
04.11.2014Teknisyen teknikerlik bitirse teknisyen olarak nakil olabilir mi?
03.11.2014Kredi kartıyla alınan mobilyalar için mal bildirimi verilmeli mi?
31.10.2014Aday memura refakat izni verilir mi?
30.10.2014Kamu işçisi 399 tabi sözleşmeli olarak atanabilir mi?
29.10.2014Eşi yurtdışına gönderilen okutmana aylıksız izin verilir mi?
28.10.2014Akademik hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
28.10.2014Özelleştirmeden nakil ve kıst maaşa dahil olan unsurlar..
27.10.2014Eğitim ödeneği hangi aylarda akademik personele ödenmez
27.10.2014Eş durumu naklinde doğum izni 3 yıllık kesintisiz primi bozar mı?
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
ANKET
Memurlar.net'in yenilenen KPSS Tercih Robotunu beğendiniz mi?