Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Banka, borçtan dolayı, mahkeme kararı olmamasına rağmen memur maaşına bloke koydurabilir mi?

10/08/2010 00:49:00
Yazdır

Soru

Maaşımı ??.BANK' tan almaktayım. ??.BANK onlara olan borcumdan dolayı maaş hesabıma bloke koymuş. Bankayla görüştüm. Blokeyi kaldırmıyorlar. Bankanın buna yetkisi var mı. Çözüm için ne yapmalıyım.

Cevap

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Aylık ve Ücret Ödemeleri" 6 sıra no Genel Tebliği ile kamu görevlilerine aylık ve ücretlerin ödenmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin Aylıkların Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar bölümünün (A) bendinde "Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve fonlarda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödetilmesi esastır.
İl ve ilçe merkezlerine uzak olan yerlerde faaliyet gösteren tahakkuk daireleri öncelikle bulundukları yerlerde ATM makinesi kurulması, banka şube ya da bürosu açılması gibi imkanları araştıracaklar, bunlar sağlanamadığı takdirde aylıkları maaş mutemetleri vasıtasıyla ödetebileceklerdir.
Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iç güvenlik birlikleri ile jandarma sınır birlikleri, MİT Müsteşarlığı ile şehir merkezlerinden ve yerleşim birimlerinden uzakta konuşlandırılmış olup, bulundukları yerlerde banka şubesi bulunmayan askeri birlik ve kurumlar da personel aylıklarını mutemetler vasıtasıyla ödetebileceklerdir." denilmektedir.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri bankalar aracılığı ile ödenmektedir. Kamu görevlilerinin ücret ve maaşların borçları sebebiyle haciz edilmesinin belirli kuralları vardır.
9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun "kısmen haczi caiz olan şeyler" başlıklı 83 üncü maddesinde "Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez." hükmü yer almaktadır.

Bir öğretmenin sadece maaşına mı haciz gelir, yoksa ek derslerine de haciz uygulanabilir mi?

Ancak kamu görevlisinin banka ile yapmış olduğu sözleşmede maaş ve ücretlere ilişkin hesabından MAHKEME KARARI ve KENDİ RIZASI ile kesinti yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kişinin rızası olmaksızın hesabından kesinti yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Kamu görevlilerinin ücretlerinden takipli borçları sebebiyle icra iflas kanunu çerçevesinde haciz işlemi uygulanabilir.
2- Kamu görevlisinin kendi rızası olmaksızın ücret ve maaş hesabından kesinti yapılması mümkün bulunmamaktadır.
3- Bankalar ile yapılan kredi anlaşmalarında kredi tutarının ücret ve maaş hesabından kesilmesi hakkında bankaya yetki verilmektedir. Bankalar da bu yetkiye dayanarak miktara bakmadan hesaplardan kesinti yapmaktadırlar. BANKAYA ÜCRET VE MAAŞ HESABINDAN KESİNTİ YAPMA YETKİSİ PERSONEL TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.
Sözleşmenizde bu mahiyette bir yetki verilmemiş olması halinde bankadan kesinti yapılmamasını yazılı olarak talep edebilirsiniz. Yetkisiz yapılan kesintilerin de hesabınıza yatırılmasını talep edebilirsiniz.
Banka ile yapılan kredi sözleşmelerini dikkatli olarak okumanızı önermekteyiz.

Bankalara ilişkin şikayetlerinizi BDDK'ya yapmanız gerekmektedir.

Bu soru 13,669 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
ANKET
MEB'in politika üretebilmesi için, öğretmen atamalarının taşraya devredilmesini ister misiniz?