Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Promosyon genelgesine aykırı hareket eden kaymakam hakkında ne yapılmalıdır?

26/09/2010 00:11:00
Yazdır

Soru

ilçemizde kaymakamlık tarafından iş bankası ile anlaşma yapıldı.
yapılan anlaşmada ilçe kaymakamı başkanlığında 8 daire amiri ( meb, tapu, nüfus, mal müdürü, emniyet, müftülük, tarım, özel idare) ve banka bir komisyon oluşturdu.
1. ilçe kaymakamının tüm kurumları alarak böyle bir anlaşma yapma hakkı var mıdır?
2. oluşturulan komisyona sendika dahil edilmedi, bu durum olabilir mi?
3. yapılan protokolde anlaşmaya varılan promosyon peşin ödenir maddesi var ama 3 ay olmasına rağmen personele ödeme yapılmadı.banka biz kaymakamlığa ödedik diyor. Promosyonların personele ne zaman ödenmesi gerekir?
4. meb de çalışan tüm arkadaşlar hak ediş hakkımız ödenmeği için (6 ay sonra ödeneceği söyleniyor) olarak bu anlaşmayı iptal ettirmek istiyoruz.ne yapmamız gerekiyor?

Cevap

Promosyon Dosyası

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Aylık ve Ücret Ödemeleri" 6 sıra no Genel Tebliği ile kamu görevlilerine aylık ve ücretlerin ödenmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin Aylıkların Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar bölümünün (A) bendinde "Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve fonlarda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödetilmesi esastır.
İl ve ilçe merkezlerine uzak olan yerlerde faaliyet gösteren tahakkuk daireleri öncelikle bulundukları yerlerde ATM makinesi kurulması, banka şube ya da bürosu açılması gibi imkanları araştıracaklar, bunlar sağlanamadığı takdirde aylıkları maaş mutemetleri vasıtasıyla ödetebileceklerdir.
Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iç güvenlik birlikleri ile jandarma sınır birlikleri, MİT Müsteşarlığı ile şehir merkezlerinden ve yerleşim birimlerinden uzakta konuşlandırılmış olup, bulundukları yerlerde banka şubesi bulunmayan askeri birlik ve kurumlar da personel aylıklarını mutemetler vasıtasıyla ödetebileceklerdir." denilmektedir.

Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü banka promosyonlarına ilişkin 19 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgelerinin 4 Ağustos 2008 tarih ve 2008/18 başbakanlık Genelgesi ile değişik 5 inci fıkrasında "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir." denilmektedir.

2007/21 Başbakanlık Genelgesi

2008/18 Başbakanlık Genelgesi

Kamu kurumlarında istihdam edilen işçi, memur, sözleşmeli personel ve geçici personel vb. diğer personele ödenecek olan aylık ve ücretleri bakalar marifeti ile ödenmektedir.
Banka ile kamu kurum ve kuruluşları arasında promosyon sözleşme görüşmeleri Promosyon İhale Komisyonu tarafından yürütülmesi gerekmektedir.
Komisyon 3 kişiden oluşmaktadır.
Bu komisyon;
1-İlgili Biriminin Harcama Yetkilisi,
(Bu üye 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 31.maddesine göre belirlenen yetkilidir.)
2-Yetkili Sendikadan Bir Üye,
Yetkili sendikadan üye seçilebilmesi için; söz konusu birimdeki tüm sendikalara üye personel, söz konusu birimdeki çalışan sayısının en az % 10'u kadar olmalıdır.
3-Kamu Çalışanı Bir Üye,
Merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar uyarınca;
1- Tüm ilçede görevli kamu çalışanları için bir promosyon sözleşmesi yapılması mümkündür.
2- Banka ile yapılacak Promosyon sözleşmesi Başbakanlık genelgesinde belirtildiği gibi 3 kişiden teşekkül etmesi ve 1 üyesinin de sendika temsilcisi olması gerekmektedir.
3- Protokolde peşin ödeme maddesi var ise genellikle ilk aylığın bankaya yatması müteakip kişinin hesabına yatması gerekmektedir.
4- Yapılan promosyon sözleşmesinin fesih edilmesi sözleşmeye uymamaya bağlıdır. Banka sözleşmeye uyduğunu iddia etmektedir.
5- İdare Sözleşme Komisyonunda ve dağıtımda mevzuata ve Başbakanın yazılı emrine aykırı hareket ettiği görülmektedir. İlgiliyi idari olarak İçişleri bakanlığı Teftiş Kurulu ve Başbakanlık teftiş kuruluna şikayet etmek mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Promosyon konusuna ilişkin daha önce yayımlanmış görüşler için bakınız:
İlçede bir banka varsa ve promosyon vermiyorsa, memurlar ne yapmalıdır?

Askerden dönen memur, daha önce verilen promosyon paralarının dağıtımından yararlanır mı?

Bu soru 11,427 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
22.09.2014Telekom personelinin statüsü nedir, nakli mümkün mü?
19.09.2014Geçici personelin başka kuruma nakli mümkün mü?
18.09.2014Akademik personelin makam tazminatları
17.09.2014Erkek memur, 25 hizmet yılını ne zaman doldurur?
17.09.20141996'da sigortalı, 2011'de memur olan, ne zaman emekli olur?
17.09.2014Kadroya geçen sözleşmeli belediyede geçici görevlendirilebilir mi?
16.09.2014Memuriyetten istifa ederek 4/B atanmada bekleme süresi var mı?
15.09.2014Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
14.09.2014İstifa eden subay, özelde çalışırsa emeklilik hakları değişir mi?
14.09.20146 yıl çalışmama rağmen 754 gün sigortalı görünüyorum. Emekliliğim ne olur?
12.09.2014Askerde olan kişinin kadro karşılığı sözleşmesi devam eder mi?
11.09.2014Teknisyen zabıta memuru kadrosuna atanabilir mi?
11.09.2014Eş durumu tayininde 3 yıl kesintisiz çalıkşma nasıl anlaşılmalı?
10.09.2014MEBSİS'te görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi?
10.09.2014Memur fazla çalışma için ücret yerine izin talep edebilir mi?
09.09.2014Memur olan DSİ'deki 600 işçi, kıdem tazminatı alabilir mi?
09.09.2014Bayan memur, 20 hizmet yılını doldurup, emekli olabilir mi?
09.09.20142014/1 atamasıyla yerleştim KPSS 2014 puanımla tercih yapabilirmiyim ?
09.09.2014İstifa ederek sözleşmeli olan kişi 6 ay sonra memur atanabilir mi?
08.09.2014Müdür kadrosuna vekalette maaş farkı
08.09.2014Kütüphaneci maaşı, mühendis maaşı kadar mı olacak?
08.09.2014Özelleştirmeden nakledilen Uzman(ö) hiyerarşik durumu ve hakları?
08.09.2014Önceki siyasi parti üyeliği (A) grubu kadrolara atanmaya engel mi?