Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Son 5 yıllık sicili 90 ve üzeri olan memur, yeni düzenlmeye göre, ne zaman bir kademe alacak?

09/09/2011 14:13:00
Yazdır

Soru

Torba yasaya göre 8 yıl soruşturma geçirmeyen ve ceza almayan memura 1 kademe ilerlemesi verileceği yazıyor. Bu kademe ilerlemesi için 8 yıl çalışmak yeterli mi bu süre içinden stajerlik, askerlik düşüyor mu? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? 8 yıl yeterliyse okul müdürlüğüne mi dilekçe yazmalıyız?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. Maddesinde ?Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Anılan 6111 sayılı Kanunun yürürlük başlıklı 215 inci maddesi (j) bendinde yer alan "Bu Kanunun; ? j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca 657 sayılı kanunun 64 maddesinde yapılan değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

6111 sayılı Kanunun 116 ıncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin (C) bendinde "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen 64 üncü maddesi ile 6111 sayılı Kanunun 116 ıncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

- 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin değişmeden önceki halinde, son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olanlara bir kademe verilmekteydi. Bu hüküm, sicil kaldırıldığı için değiştirilmiş ve 8 yıl disiplin cezası almayanlara 1 kademe verilmesi hükme bağlanmıştır. 25/02/2011 tarihi itibariyle, son yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri uygulamasından yararlanmaya, 1 ila 5 yılı kalanlar için geçici 36. maddede düzenleme yapılmıştır. Buna göre, Son beş yıllık sicil notu bulunanlar için, 64. maddede yer alan 8 yıl disiplin cezası almamış olma şartı 3 yıl olarak uygulanacaktır. Bir başka deyişle son 5 yıllık sicil notu 90 ve üzeri olanlar normalde önümüzdeki yıl bir kademe alacaktı. Ama madde yürürlükjten kalktığı için bu durumda olanlar 3 yıl içinde hiç disiplin cezası almamış ise 2014'te bir kademe alabilecektir.

Bu soru 37,428 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
31.10.2014Aday memura refakat izni verilir mi?
30.10.2014Kamu işçisi 399 tabi sözleşmeli olarak atanabilir mi?
29.10.2014Eşi yurtdışına gönderilen okutmana aylıksız izin verilir mi?
28.10.2014Akademik hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
28.10.2014Özelleştirmeden nakil ve kıst maaşa dahil olan unsurlar..
27.10.2014Eğitim ödeneği hangi aylarda akademik personele ödenmez
27.10.2014Eş durumu naklinde doğum izni 3 yıllık kesintisiz primi bozar mı?
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
ANKET
Sizce mülakatla, daha liyakatli okul müdürleri mi atanıyor?