Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Aşırı kilolu kişi, engelli raporu alabilir mi?

29/11/2012 17:40:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Eşimde kilo problemi var. Memur iş alımlarında kilodan özürlü kapsamında değerlendirme yapılıyor mu? Kilodan özürlü belgesi alınabilir mi? Alınıyorsa nasıl alınmaktadır?

İş alımlarında nasıl yol izlenir.

Yardımlarınızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü? 53 üncü maddesinde ?Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3?ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.?hükmü yer almaktadır

Anılan hüküm uyarınca Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak?Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak?Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik

Ayrıca, 14.01.2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete?de Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından alınacak özürlü raporu ile özür durumu tespit edilmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin ekinde Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli?nde

?2- Metabolizma Hastalıkları

A- Diffüz primer osteoporoz (radyolojik dekalsifikasyonla birlikte spontan kırıklar, şekil bozuklukları yapan) 50

B- Osteomalazi (Tıbbi tedaviye cevap vermeyen) 50

C-Purin ve primidin metabolizması bozuklukları(organ disfonksiyonu yapmış) 40

Gut hastalığı

a- Komplikasyonsuz 10

b- Kronik gut artiriti 20

D- Osteogenezis İmperfekta (Osteoproz ve multipl kemik kırıklarına neden olmuş) 40

E- Porfirin metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

F- Lipid Metabolizması Bozuklukları

a- Konjenital Formlar (Organ komplikasyonları ayrıca gözönüne alınmalıdır) 25

b- Akkiz Formlar (organ komplikasyonları ayrıca gözönüne alınmalıdır. 1- Diyet ve ilaç tedavisi ile regüle 0

2- Diyet ve ilaç tedavisine dirençli olanlar 10

G-Obezite

a-Ciddi Obezite (Vücut Kitle indeksi 40-50kg/m2 arasında olanlar) 20

b-Morbid Obezite (Vücut Kitle indeksi 50kg/m2 üstü olanlar) 30

H-Amino asit metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış ve diyete bağımlı) 40

I-Karbonhidrat metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

Glikojen depo hastalığı (organ disfonksiyonu yapmış formları) 40

J-Sfingolipid metabolizması ve diğer lipid depo hastalıkları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

K-Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

L-Glikoprotein metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

M-Kistik fibrozis (organ disfonksiyonu yapmış) 40

N-Diğer metabolik bozukluklar (organ disfonksiyonu yapmış) 40?

Düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından alınacak özürlü raporu ile özür durumu tespit edilmesi ve Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak suretiyle özürlü memur kadrolarında istihdamı mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 9,797 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
26.05.2015İstifa edip yurtdışına giden memur, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?
23.05.2015Şehit yakını MEB personeli yer değişikliği isteyemez mi?
21.05.2015Üst öğrenimde zam tazminattan faydalanmak için intibak yapılmalı mı?
20.05.2015Unvan değişikliği sınavı ile tekniker olan memura 1 derece verilir mi?
19.05.20154/B ve 5393'e tabi sözleşmeli çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
18.05.2015Mesai saatinde izinsiz örgün öğretime devam edilebilir mi?
17.05.2015İçişlerinde 68/B hizmeti görevde yükselmede sayılmıyor mu?
16.05.2015Belediye cenaze yıkayıcılıği asli bir iş mi?
15.05.2015Farklı iş yerinden yatırılan pirim kesinti sayılır mı?
13.05.2015YÖK görevde yükselme sınavına müracaat edilebilir mi?
12.05.2015Memur üniversitede ders verebilir mi?
11.05.2015Psikolojik sorunları olan bir memur nasıl emekli edilir?
07.05.2015Teknik şef pozisyonuna atanmada aranılan hizmete neler dahildir?
06.05.2015Analık ve süt izni tez alma hizmetinden sayılır mı?
04.05.2015Emekli ebe, aile hekimliğinde çalışmaya başlarsa
04.05.2015Memuriyetten akademik personel olan, istifa sonrası dönüş kurasına katılabilir mi?
03.05.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
01.05.2015Hemşire yüksek lisans için yer değiştirme isteyebilir mi?
30.04.2015Askerlik için verilen aylıksız izni ne zaman başlar?
29.04.2015Aday memurun askerliği tecil edilir mi?
29.04.2015Dersanelerdeki hangi eğitim personeli, öğretmen olarak atanacak?
27.04.2015Memurken teknik lisan veya önlisans bitirenin memuriyet öncesi hizmetleri değerlendirilir mi?
27.04.20156639 sayılı Kanunun 23. maddesinden Üniversiteler faydalanır mı?
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 yıl çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki siciller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
ANKET
Sizce 8 Haziran'da ne olacak?