Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Öğretmen iken müdür yardımcısı olan memurun yıllık izni nasıl hesaplanır?

04/07/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

1: Ben 1997 yılında göreve başlayan bir öğretmenim. 06.10.2005 tarihinde müdür yardımcılığı görevine başladım. 2005-2006 eğitim öğretiminin sonunda yıllık izne ayrılabilir miyim ayrılamaz mıyım? Neden?

2: 15 yıllık öğretmen. 18/03/2006'da müdür yardımcısı olmuşsa bu yaz izin kullanabilir mi?

SORU ÖZETİ: Öğretmen olarak çalışmakta iken müdür veya müdür yardımcılığı gibi idari görevlere atananların yıllık izinleri

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanun'da yer alan hükümler şu şekildedir:

23 üncü madde: "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."

102 nci madde: "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

103 üncü madde: "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."

Yıllık izinlere ilişkin olarak hazırlanmış olan ayrıntılı haber için tıklayınız.

Yıllık izinlerin nasıl kullanılacağına dair olarak yukarıda yer verilen 657 sayılı Kanun hükümleri dışında ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca da bir belirleme yapılmıştır. MEB tarafından Mart 2001 tarihli tebliğler dergisinde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi"nde yer alan hükümler şu şkeildedir:

10 uncu madde: "Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür.
Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. Kendilerine ikinci görev olarak okul ve kurum yöneticiliği verilenler ile öğrencisi olmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yıllık izin süreleri, hizmet sürelerine göre birinci fıkrada belirtildiği gibidir.
"

Yıllık iznin kullanılışı başlıklı 13 üncü madde: "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
Birbirini izleyen iki yılın izni, içinde bulunulan yılda aynı usulle kullanılabilir. Bir önceki yıldan devreden izin ile içinde bulunulan yıla ait izin toplamının kısmen veya toptan kullanılamaması halinde sadece içinde bulunulan yıl iznine denk olan kısmı bir sonraki yılda kullanılabilir. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin süresinden düşülür.
Öğretmenlerden diğer hizmet sınıflarına ait kadrolara atananlara, yaz ve yarıyıl tatilini kullanmış olmaları halinde o hizmet yılına ait yıllık izin verilmez. Bunlardan yarıyıl tatilini kullanmış ancak yaz tatilini kullanmamış olanlara 10 uncu maddeye göre kullanabilecekleri yıllık izin süresinden yarıyıl tatiline ait süre düşülerek o yıl için kalan süre kadar izin kullandırılır.
Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilmez.
"

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca,

1- 1997 yılında göreve başlayan ve öğretmenlikten 06.10.2005 tarihinde müdür yardımcısı olarak görevlendirilen personelin 2006 yılı için 20 gün izin kullanabileceği,

2- 15 yıllık öğretmenlik hizmetinden sonra 18/03/2006 da müdür yardımcısı olarak görevlendirilen personelin ise yarı yıl tatili ait süre, 2006 yılı için kullanabileceği 30 günlük süreden düşüldükten sonra kalan süre kadar yılık izin kullanabileceği,

izinleri yönerge ile belirlenmiş amirlerin uygun bulacağı zamanlarda kısım kısım veya toptan kullanması mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 34,791 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
13.04.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki sicller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
13.03.2015Kalkınmada öncelikli yöredeki sözleşmeli hizmet için ilave kademe verilir mi?
12.03.2015Üniversite döner sermaye "işletme müdürü"nün ekgöstergesi kaçtır?
ANKET
5. sınıftan itibaren yabancı dil dersinin ağırlığı artırılıyor. Sizce yararlı olur mu?