Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Memur hakkında tutanak tutulduğunda, kaç gün içinde soruşturma açılmalıdır?

11/10/2006 17:05:00
Yazdır

Soru

Ben üniversite hastanesinde sağlık teknisyeni olarak (kadrolu) çalışmaktayım. Hakkımda tutulan bir tutanakla ilgili olarak 3 ay sonra soruşturma açıldı. Tutanak tutulma tarihinden sonra soruşturma açılıncaya kadar geçen süre ile ilgili olarak zaman aşımı süresi var mı? Varsa ne kadar? Zaman aşımı süresi geçmişse ne olur?

Cevap

Bilindiği üzere, 675 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller (tadat) edilmiştir.

657 sayılı Kanunun Zamanaşımı başlıklı 127 inci maddesinde "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;
1-İdarece tutulan tutanak tarihi bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekir.
2-Hakkınızda tutulan tutanakta belirtilen fiil ve hal uyarma; kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiyiryorsa bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanması gerektiği, bu süre zarfında disiplin soruşturması açılmaması halinde ise bu fiil ve hale dayalı disiplin cezası verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3- Hakkınızda tutulan tutanak belirtilen fiil ve hal, memurluktan çıkarma cezasını gerektiriyorsa altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanılmazsa artık o fiil ve hal için disiplin cezası verilemez.

4- İşlemiş olduğunuz fiil ve hal sebebiyle Devlet veya şahıslar zarara uğramış ise mali hükümler bu kapsamda bulunmamaktadır.

Bu soru 54,051 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
31.10.2014Aday memura refakat izni verilir mi?
30.10.2014Kamu işçisi 399 tabi sözleşmeli olarak atanabilir mi?
29.10.2014Eşi yurtdışına gönderilen okutmana aylıksız izin verilir mi?
28.10.2014Akademik hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
28.10.2014Özelleştirmeden nakil ve kıst maaşa dahil olan unsurlar..
27.10.2014Eğitim ödeneği hangi aylarda akademik personele ödenmez
27.10.2014Eş durumu naklinde doğum izni 3 yıllık kesintisiz primi bozar mı?
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
ANKET
Sizce mülakatla, daha liyakatli okul müdürleri mi atanıyor?