Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

VHKİ iken özel hizmet tazminatım %60 idi, şef oldum %50'ye düştü. Bu doğru mu?

12/02/2012 21:10:00
Yazdır

Soru

Merhabalar

20.11.2011 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sonucunda başarılı oldum ve Nüfus Şefi olarak atandım. Ancak Özel Hizmet Tazminatı 60 puandan 50'ye düşürüldü. Bu bana mantıklı gelmedi. Acaba maliyedeki arkadaşlar yanlış yapmış olabilir mi? Sonuçta unvan kazanıyorum. Veri Hazırlama ve kontrol İşletmeni iken 60 olan puanım Şef olunca 50'ye düşüyor.

Bu konuda aydınlatıcı bilgi verirseniz sevinirim.

Teşekkürler...

Not: Fakülte mezunuyum, 8/2. derecesindeyim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında ?Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.? hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 05 Mayıs 2006 Tarihli 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi

Anılan Kararnamenin Özel Hizmet Tazminatı düzenleyen II SAYILI CETVEL?in Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Tazminatlarını belirleyen (A) bendinin 16 ıncı Grubunun 3 uncü sırasında ?GRUP-16..................................................................: 60

3 Amir ve Şef.................................................................................................: 3, 4? hükmü ve

Diğer Tazminatlar başlıklı ?III SAYILI CETVEL?in (G.) bendinde ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

?

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa
Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör,
Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip,
Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar

???......................................................:50? ?hükümleri yer almaktadır

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; İçişleri Bakanlığında 3-4 dereceli şef kadrolarında görevli devlet memurlarının özel hizmet tazminat oranları % 60, diğer kadrolardan aylık alan şeflerin özel hizmet tazminat oranları % 50 olarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu soru 14,493 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.11.2014Hem ek ders ücreti hem de yevmiye alabilir miyim?
25.11.2014%49 hissesi halka arz edilen KİT personelinin durumu
24.11.2014Sözleşmeli becayiş yapabilir mi?
21.11.2014İşçilik süreleri, emekli ikramiye ve maaşında dikkate alınır mı?
20.11.20141993'te Polis okuluna giren, ne zaman emekli olur?
20.11.2014Özeldeki hizmet, izinde değerlendirilir mi?
20.11.2014Emekli aylığı maaş unsurları
20.11.20148 Eylül 1999'dan önce memur olanlar nasıl emekli olur?
18.11.2014VHKİ programcı kadrosuna atanabilir mi?
17.11.2014Ücretli öğretmelik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
14.11.2014Teknikere dosya dağıtma işi verilebilir mi?
14.11.2014İki farklı bakanlıktaki mühendis karşılıklı yer değiştirebilir mi?
13.11.2014SGK'na borcu olanın TSE'ne atanmasına engel var mı?
13.11.2014Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?
12.11.2014Engelli memurun örnek intibakı
11.11.2014Kamu işçisi görevde yükselme sınavına girebilir mi?
11.11.2014Hasta memur yerine birisini bulmak zorunda mı?
10.11.20142014 KPSS den sonra 2015 KPSS giren kişinin önceki sınavı geçerli mi?
10.11.2014İşaret dili için dil tazminatı alınabilir mi?
06.11.2014Sözleşmeli personel için hasta sevk kağıdı kalkmadı mı?
05.11.2014Polislikten memurluğa geçenin emekliliği nasıl etkilenir?
05.11.20141998 yılında, 6 ay vekil öğretmenlik görevi, emekliliği nasıl etkiler?
05.11.2014Ön lisans mezunu teknisyenlik sınavına girebilir mi?
04.11.201450 yaşını dolduran her memur, emekli olabilir mi?
04.11.2014Kayınpeder için refakat izni alabilir miyim?
04.11.2014Teknisyen teknikerlik bitirse teknisyen olarak nakil olabilir mi?
03.11.2014Kredi kartıyla alınan mobilyalar için mal bildirimi verilmeli mi?
31.10.2014Aday memura refakat izni verilir mi?
30.10.2014Kamu işçisi 399 tabi sözleşmeli olarak atanabilir mi?
29.10.2014Eşi yurtdışına gönderilen okutmana aylıksız izin verilir mi?
28.10.2014Akademik hizmetler torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?
28.10.2014Özelleştirmeden nakil ve kıst maaşa dahil olan unsurlar..
27.10.2014Eğitim ödeneği hangi aylarda akademik personele ödenmez
27.10.2014Eş durumu naklinde doğum izni 3 yıllık kesintisiz primi bozar mı?
24.10.2014Benim emsalim benimle göreve başlayan değil midir?
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014Memur atamada mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?