Yandex.Metrica
Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

VHKİ iken özel hizmet tazminatım %60 idi, şef oldum %50'ye düştü. Bu doğru mu?

12/02/2012 21:10:00
Yazdır

Soru

Merhabalar

20.11.2011 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sonucunda başarılı oldum ve Nüfus Şefi olarak atandım. Ancak Özel Hizmet Tazminatı 60 puandan 50'ye düşürüldü. Bu bana mantıklı gelmedi. Acaba maliyedeki arkadaşlar yanlış yapmış olabilir mi? Sonuçta unvan kazanıyorum. Veri Hazırlama ve kontrol İşletmeni iken 60 olan puanım Şef olunca 50'ye düşüyor.

Bu konuda aydınlatıcı bilgi verirseniz sevinirim.

Teşekkürler...

Not: Fakülte mezunuyum, 8/2. derecesindeyim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında ?Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.? hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 05 Mayıs 2006 Tarihli 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi

Anılan Kararnamenin Özel Hizmet Tazminatı düzenleyen II SAYILI CETVEL?in Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Tazminatlarını belirleyen (A) bendinin 16 ıncı Grubunun 3 uncü sırasında ?GRUP-16..................................................................: 60

3 Amir ve Şef.................................................................................................: 3, 4? hükmü ve

Diğer Tazminatlar başlıklı ?III SAYILI CETVEL?in (G.) bendinde ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

?

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa
Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör,
Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip,
Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar

???......................................................:50? ?hükümleri yer almaktadır

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; İçişleri Bakanlığında 3-4 dereceli şef kadrolarında görevli devlet memurlarının özel hizmet tazminat oranları % 60, diğer kadrolardan aylık alan şeflerin özel hizmet tazminat oranları % 50 olarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu soru 14,319 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
23.10.2014KPSS ile atanan aday askere gitmesi sorun olur mu?
23.10.2014İşçinin çalışma zorunluluğu mücbir sebep sayılır mı?
22.10.2014Belediyedeki sözleşmeli personelin hizmet sınıfı var mı?
21.10.2014Vekalet ve görevlendirme kazanılmış hak teşkil eder mi?
21.10.20142002 öncesi 3 yıllık hizmeti olmayan, hangi maddeye tabi olur?
21.10.20141991'de memur olan kişi, ne zaman emekli olur?
21.10.2014Engelli VHKİ'ye, çevre mühendisliği vekaleti verilebilir mi?
20.10.2014Ek dersim fazla ödenmiş, ne yapmalıyım?
20.10.2014Harcırah alınan yer değiştirmede mehil müddeti kullanılır mı?
20.10.2014Kuran Kursu öğreticiliği sınavını kazanan sözleşmeli ne yapmalı?
20.10.2014Uzman erbaşların emekliliği
17.10.2014Anayasa kararının, mahkeme kararlarına uygulanması
16.10.20142002'den sonraki doğum borçlanmaları, 1997 girişli memuru etkiler mi?
16.10.2014Aday memurun intibakı ne zaman yapılır?
15.10.2014Yurtdışı hizmet borçlanması nasıl olur?
15.10.2014Seçim kanununa muhalefet memuriyete engel mi?
14.10.2014Yüksek lisans, torba kadroya atanma süresini kısaltır mı?
13.10.20145393 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli memur olunca hizmetleri değerlendirilir mi?
11.10.2014Unvan sınavı kadrosunun 1. derece olması doğrumudur?
10.10.2014Kadro değişmeden müktesebin tazminatlarından faydalanılabilir mi?
09.10.2014Fazla çalışma izni kullanma zamanını kim belirler?
08.10.2014Yıpranma payı, radyoloji uzmanının emekliliğini nasıl etkiler?
08.10.2014Doğum borçlanması da olan hemşire, ne zaman emekli olur?
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
ANKET
Her il'de bir üniversite açılmasını;