Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Yıllık izni kim imzalamalı?

29/05/2012 13:33:00
Yazdır

Soru

SAYIN: memurlar.net yetkilileri.

Bir İlçede, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı "Turizm Danışma Bürosu" olarak hizmet vermekteyiz. Büromuza, İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan bir memur geçici görevle görevlendirilmişti. Bu Şube Müdürü de emekli oldu.

Şimdi büromuzda Bir Şef, bir Bilgisayar İşletmeni, bir VHKİ ve Bir Enformasyon Memuru olarak, Toplam 4 ( Dört ) kadrolu Memur personel vardır.

Şube Müdürünün Emekli olması nedeniyle, Valilik Onayıyla Enformasyon Memuru; Turizm Danışma Bürosu, Birim Sorumlusu olarak görevlendirildi.

ŞİMDİ SORUM ŞU; Birim sorumlusu Enformasyon Memuru; Bürodaki diğer memurların ( Şef, Bilgisayar işletmeni, VHKİ ) Yıllık İzinlerini imzalayabilir mi?

Vereceğiniz cevabınız için şimdiden teşekkür eder görevlerinizde başarılar dilerim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Yıllık İzin başlıklı 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve Yıllık İzinlerin Kullanılış başlıklı 103 üncü maddesinde ise "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."hükmü yer almaktadır.

Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca üç tebliğ çıkarılmıştır. Bunlar;

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanunun "Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları" başlıklı 15 inci maddesinde "Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.? hükmü ve bu maddenin (f) bendinde ?Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:

1. Kaymakam,

2. İlçe Müdürlüğü,

3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,

4. Şeflik,

5. Memurluk.? ifadesi yer almaktadır.

Şeflik kadrosu ilk kademe yönetici kadrosunu oluşturmaktadır. 3046 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükmü uyarınca hiyerarşik kadrolarda bulunan olan memurlar bakımından düzenlenen hiyerarşinin bozulmaması esastır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-Yılık izinlerini imzalama yetkisi kanun ve genelgeler ile düzenlenmemiştir.

2-Yıllık izinleri imzalamaya yetkili olanlar kurumsal mevzuat ile düzenlenmektedir.

3-Kurumsal ikincil mevzuatın kanunlara aykırı olmaması gereklidir.

4-Yıllık izinleri kurumsal mevzuatta kimin imzalayacağı belirtildi ise o kadro unvanında görevli kişilerce imzalanması gerekir.

4- Şeflik ilk kademe yönetici kadrosudur.

5-Çalışılan birimde Yönetici konumda şef kadrosunda kişi var iken altında görevli VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Enformasyon memurunun birim sorumlusu olarak görevlendirilmesi doğru olmadığı gibi ETİK de değildir.

Bu soru 16,570 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
02.10.2014Amir mühendisten sigara almasını isteyebilir mi?
01.10.2014Memurken Şef olanın lojmanda oturma süresi 10 yıla çıkar mı?
30.09.2014Sözleşmeli subayın, istifa sonrası sağlık hizmeti alma hakkı?
30.09.2014Kimyager özelde iş güvenliği uzmanı olabilir mi?
29.09.2014Aday güvenlik görevlisi sendika üyesi olabilir mi?
26.09.20141979 doğumlu hemşire ne zaman emekli olur?
26.09.2014Yurt yönetim personeli istifa ederse tazminat öder mi?
25.09.2014Memurun yetim çocuğu, kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?
25.09.2014Tasdikname ile memur atananın intibakında hangi tarih esas alınır?
24.09.2014İlk sigorta girişi, 2003 yılında, askerlikte olan kişi ne zaman emekli olur?
24.09.2014Kurban bayramı sonrası 3 gün yıllık izin alınabilir mi?
23.09.20149 yıl memur, 6 yıl işçi olarak çalışan engelli, emekli olabilir mi?
23.09.2014Tıp fakültesi mezunu memuriyete kaçıncı dereceden başlatılır?
23.09.201414 yıllık memuriyeti varken, istifa eden memur nasıl emekli olur?
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
22.09.2014Telekom personelinin statüsü nedir, nakli mümkün mü?
19.09.2014Geçici personelin başka kuruma nakli mümkün mü?
18.09.2014Akademik personelin makam tazminatları
17.09.2014Erkek memur, 25 hizmet yılını ne zaman doldurur?
17.09.20141996'da sigortalı, 2011'de memur olan, ne zaman emekli olur?
17.09.2014Kadroya geçen sözleşmeli belediyede geçici görevlendirilebilir mi?
16.09.2014Memuriyetten istifa ederek 4/B atanmada bekleme süresi var mı?
15.09.2014Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
14.09.2014İstifa eden subay, özelde çalışırsa emeklilik hakları değişir mi?
14.09.20146 yıl çalışmama rağmen 754 gün sigortalı görünüyorum. Emekliliğim ne olur?
12.09.2014Askerde olan kişinin kadro karşılığı sözleşmesi devam eder mi?
11.09.2014Teknisyen zabıta memuru kadrosuna atanabilir mi?
11.09.2014Eş durumu tayininde 3 yıl kesintisiz çalıkşma nasıl anlaşılmalı?
10.09.2014MEBSİS'te görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi?
10.09.2014Memur fazla çalışma için ücret yerine izin talep edebilir mi?
09.09.2014Memur olan DSİ'deki 600 işçi, kıdem tazminatı alabilir mi?
09.09.2014Bayan memur, 20 hizmet yılını doldurup, emekli olabilir mi?
09.09.20142014/1 atamasıyla yerleştim KPSS 2014 puanımla tercih yapabilirmiyim ?
09.09.2014İstifa ederek sözleşmeli olan kişi 6 ay sonra memur atanabilir mi?
08.09.2014Müdür kadrosuna vekalette maaş farkı
08.09.2014Kütüphaneci maaşı, mühendis maaşı kadar mı olacak?
08.09.2014Özelleştirmeden nakledilen Uzman(ö) hiyerarşik durumu ve hakları?
08.09.2014Önceki siyasi parti üyeliği (A) grubu kadrolara atanmaya engel mi?