Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

MTA çalışanlarının çifte harcırahı...

18/04/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Bilindiği üzere Devlet Memurları dış göreve (şehir dışı) gittiğinde Harcırah kanunu gereği konaklama vs. Ihtiyaçlarını gidermesi için harcırah verilmektedir. Fakat M.TA.' da farklı bir uygulama yapılmaktadır. 5177 sayılı Maden Kanunun 21. Maddesi ile değişik 47. Maddesine göre arazi çalışmalarına katılan personele normal harcıraha ilave olarak bir harcırah daha (çift harcırah) ödenir denmektedir. Ayrıca bu ikinci harcırah MTA' nın öz kaynaklarından (ücretli işlerden) karşılanacaktır denmektedir. MTA Müdürler Encümeninin aldığı kararla bütün arazi çalışmalarına katılan personele çift harcırah ödenmesi kararına varılmıştır (ücretli olsun veya olmasın). Bu da 2005 yılının rakamlarına göre yaklaşık 34 YTL (34 milyon) etmektedir.
Bununla birlikte günümüze kadar MTA' da yapılan uygulamaya göre arazi çalışmalarına katılan personel için işyeri adı altında kalacak yer (otel) ve gerekirse araç temini de MTA'ca karşılanmaktadır. Yani verilen Harcırahın amacına aykırı olarak Konaklama gideri de Devlete yüklenmektedir. Sonuçta araziye çıkan personel cebinden hiç bir masraf yapmadan çift harcırahı cebine indirmektedir.
Bir ay araziye çıkan bir mühendis 30x34=1020 YTL harcırah alarak o ay çift maaş almış gibi olmaktadır. Bu durumda araziye çıkmak için Genel Müdürlükten iyi bir torpil bulmak gerekmektedir. Buda bir işyerinin huzurlu ve verimli olması için olmazsa olmazı olan adaletli davranmayı öldürmektedir.
Işin bir diğer boyutu da yalnız arazide çalışan personele ikinci harcırah verilmekte olup arazi çalışanlarına lojistik destek sağlayan idari personel, teknik projeleri koordine eden teknik personel ile genel idari hizmetlerde görev yapan tüm personel mağdur edilmektedir. Bu da araziye çıkamayan personel ve çıkanlar arasında huzursuzluğa yol açmaktadır.
Hakça bir bölüşümle adaletli bir yönetimin sağlanacağı herkes tarafından bilinmekte olup bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Ancak o zaman bir işyerinden verim alınabilir ve personel arasında huzur sağlanabilir.
Benim gibi düşünen yüzlerce MTA çalışanı olduğu inancındayım.
Bir MTA çalışanı

Cevap

3213 sayılı Maden Kanununun 47 nci maddesinde; "?Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından arama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele Harcırah Kanununun 50 nci maddesi ile ilişkilendirilmeksizin, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen gündelik harcırah miktarının iki katı tutarında, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir. Bu şekilde görevlendirilen personele Harcırah Kanununun 50 nci maddesine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz. Yapılacak söz konusu ödeme tutarının yarısı, Kurumun ücretli işlerinden sağladığı gelirlerden karşılanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde görevlendirilen personele 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun H Cetvelinde yer verilen gündelik harcırah tutarının 2 katı kadar ödeme yapılacaktır. Buna göre ek göstergesi 3600 olan bir mühendisin alacağı harcırah tutarı 19.20 x 2 = 38,4 YTL

Ancak, yukarıda yer verilen madde dikkatlice incelendiği takdirde bu görevlendirmenin sadece teknik personele has olduğu düşünülemez. Kaldı ki 6245 sayılı Harcırah Kanunun 50'nci maddesinde "Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel" için de arazi tazminatı ödeneceği ifade edildiğine göre teknik personelle çalışması zorunlu olan personelin de Maden Kanununda belirtilen ödemeden yararlanması gerekmektedir.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki yukarıda belirtilen personelin görevli olarak gönderildiği yerlerde ücretsiz olarak herhangi bir ihtiyacının karşılanacağına dair bir hüküm mevcut mevzuatta yoktur. Ancak, uygulamada yatacak yer temini vb. hususlarda ücret alınmaması halinde bu uygulamayı yapanlar hakkında gerekli yasal işlemin yapılması gerekmektedir. Çünkü, ilgili personel için harcırah ödemesinin amacı bu tür masraflarının karşılanmasıdır. Zor şartlar altında görev yapan personel için bu harcırah ödemesinin fazla olmadığını düşünüyoruz. Bu ödemenin amacı da maden kaynaklarının bulunması için personelin teşvik edilmesidir.

Bu soru 14,090 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
30.06.2015Memur olan, EKPSS ile atanabilir mi?
28.06.2015Eşi çiftçi sigortalısı olan memur, aile yardımı ödeneği alır mı?
25.06.2015Lise 4. sınıftan terk memur olabilir mi?
24.06.2015Memur eğitim kooperatifi kurabilir mi?
23.06.20151996'da işe giren bayan memur ne zaman emekli olur?
18.06.2015Doktora eğitiminin mesleği ile ilgili olup olmadığına kim karar vermeli?
17.06.2015Bilgisayar öğretmeliği mezunu programcı sınavına girebilir mi?
16.06.2015Sınavla tekniker olan mühendis haklarından faydalanmak için ne yapmalı?
15.06.2015İlçe belediyelerine açıktan mühendis atanabilir mi?
15.06.2015Lise üzerine ön lisans bitiren ve emsale takılmayan intibak örneği
12.06.2015Kesintisiz 3 yıl prim şartı, aynı yerde mi sağlanmalı?
10.06.2015Şef iken askere giden memurun hizmeti kadronda sayılmaz mı?
09.06.2015Teknik Eğitim mezunu teknisyenin ek göstergesi
08.06.2015Mühendislik 3 sınıfta okuyan memur teknikerlik sınavına müracaat edebilir mi?
02.06.2015Birleştirilmeyen hizmetler yıllık izinde değerlendirilmez mi?
01.06.2015POMEM şark hizmetini tamamlamadan nakil olabilir mi?
01.06.2015Evlenen memur, kadın işçi gibi tazminatını talep edebilir mi?
28.05.2015Memuriyetten 4/B sözleşmeliye naklen geçilir mi?
27.05.2015İşçiye memur eşten olan çocuk için emzirme ödeneği verilir mi?
26.05.2015İstifa edip yurtdışına giden memur, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?
25.05.2015Dersaneden dönüşen özel okulda belediye memuru ders verebilir mi?
23.05.2015Şehit yakını MEB personeli yer değişikliği isteyemez mi?
21.05.2015Üst öğrenimde zam tazminattan faydalanmak için intibak yapılmalı mı?
20.05.2015Unvan değişikliği sınavı ile tekniker olan memura 1 derece verilir mi?
19.05.20154/B ve 5393'e tabi sözleşmeli çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
18.05.2015Mesai saatinde izinsiz örgün öğretime devam edilebilir mi?
17.05.2015İçişlerinde 68/B hizmeti görevde yükselmede sayılmıyor mu?
16.05.2015Belediye cenaze yıkayıcılığı asli bir iş mi?
15.05.2015Farklı iş yerinden yatırılan pirim kesinti sayılır mı?
13.05.2015YÖK görevde yükselme sınavına müracaat edilebilir mi?
12.05.2015Memur üniversitede ders verebilir mi?
11.05.2015Psikolojik sorunları olan bir memur nasıl emekli edilir?
07.05.2015Teknik şef pozisyonuna atanmada aranılan hizmete neler dahildir?
06.05.2015Analık ve süt izni tez alma hizmetinden sayılır mı?
04.05.2015Emekli ebe, aile hekimliğinde çalışmaya başlarsa
04.05.2015Memuriyetten akademik personel olan, istifa sonrası dönüş kurasına katılabilir mi?
03.05.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
01.05.2015Hemşire yüksek lisans için yer değiştirme isteyebilir mi?
30.04.2015Askerlik için verilen aylıksız izni ne zaman başlar?
29.04.2015Aday memurun askerliği tecil edilir mi?