Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Bulgarcadan 98 soruyu doğru yanıtlayan, ne miktarda KPDS tazminatı alır?

06/02/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

SORU: KPDS Tazminatı Miktarları ile ilgili yorumunuzu talep ediyorum. Sitenizdeki dil tazminatlarının yorumunu anlayamadım.İşin esası şu: Bulgarca'dan 98 soruya cevap verdim. Bana dil tazminatı olarak A1 Düzeyi (96-100) 43,442,000 yani 43,44 YTL mi ödenmesi gerekiyor? İstanbul Eyüp İlçesi .. İlköğretim Okulunda kadrolu öğretmen olarak çalışmaktayım.

Cevap

CEVAP: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 570 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 15 inci maddesi ile değişik 2 inci maddesinin 1inci fıkrasında "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir. Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca 'Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar' 11.04.1997 tarihli Başbakanlık oluru ile 15.4.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş olup, Esasların 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında "Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilir." denilmektedir.

375 sayılı KHK'nın 2. maddesinde, KPDS tazminatının her bir dil için ödenmesi öngörülmüştür. Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar'ın 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında da öğretmenler için onay almadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmektedir. Mezkur Esasların ekinde yer alan

  A Düzeyi 96-100 puan A Düzeyi 90-95 puan B Düzeyi 80-89 puan C Düzeyi 70-79 puan

1- Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele

* Bildiği her dil için

1200 900 600 300

2- Diğer personele (Bulgarca hariç)

* Bildiği her dil için

750 750 500 250

..

2- Diğer personele Bulgarca için 2.486.000 2.486.000 1.657.000 828.000

Bu nedenle Öğretmenlerin onaysız olarak yabancı dili kullandıkları kabul edilmekte ve KPDS sınavından Bulgarca'dan aldığınız seviyenin karşılığının aylık katsayı olan 0.04265 ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan yalnız 0.006 oranında damga vergisi düşülmek suretiyle bulunacak miktarda dil tazminatı ödenmesi gereklidir.

Memur maaşlarına ilişkin veriler için adresine bakabilirsiniz.

Bulgarca dilinden KPDS sınavına giren ve sonuçta

A düzeyinden 96-100 puan alan 1200* 0.4265=51.18 -(51.18*0.006)=50.88 YTL.
A düzeyinden 90- 95 puan alan 900* 0.4265=38.38 -(38.38*0.006)=38.15 YTL.

Bu soru 17,853 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
13.04.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki sicller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
13.03.2015Kalkınmada öncelikli yöredeki sözleşmeli hizmet için ilave kademe verilir mi?
12.03.2015Üniversite döner sermaye "işletme müdürü"nün ekgöstergesi kaçtır?
ANKET
5. sınıftan itibaren yabancı dil dersinin ağırlığı artırılıyor. Sizce yararlı olur mu?