Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

68/B ve 59 farkı

30/11/2006 12:11:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,
Benim sorum şu; 657 sayılı yasanın 68/B maddesi son fıkrasında "Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır." düzenlemesi mevcut. Bu düzenleme aynı yasanın 61. maddesinde düzenlenen istisnai memurluktaki düzenleme ile paralellik arz etmektedir. Ancak yasanın 71. maddesine dayanılarak üst dereceye atanan memurların kazanılmış hak aylığı aşağı derecede ise kademe ilerlemesi yapılmamaktadır. Bu konuda 33 seri numaralı tebliğ de bulunmakta ancak 68/B maddesi 241 sayılı KHK ile değiştirilmiş olduğundan şu andaki uygulamanın nasıl olduğu konusunda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun istisnai memuriyeti düzenleyen 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında "Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder."hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai memuriyet kadrolarına atananlar kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile emeklilik mükteseplerine bakılmaksızın atanmış oldukları kadroların derecesinin maaşını almaktadırlar. İstisnai memuriyet kadrolarındaki hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile emeklilik mükteseplerine derece ve kademe olarak değerlendirilmektedir. Atandıkları bu dereceler kendileri için kazanılmış hak teşkil etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun derece yükselmesinin usul ve şartları başlıklı 68 inci maddesinin (B) bendinin son fıkrasında "Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz."denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanan memurlar kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile emeklilik mükteseplerine bakılmaksızın atanmış oldukları kadroların derecesinin maaşını almaktadırlar. Atandıkları üst memuriyet kadrolarındaki hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile emeklilik mükteseplerine derece ve kademe olarak değerlendirilmektedir. Atandıkları bu dereceler kendileri için kazanılmış hak teşkil etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun bir sınıftan başka bir sınıfa geçme başlıklı 71 inci maddesinin son fıkrasında "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca hizmet sınıfları değiştirilen devlet memurları önceki hizmet sınıfları için belirlenmiş memuriyete giriş derece ve kademeleri değiştirdikleri hizmet sınıfından farklı ise (fazla olursa) devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri yeni sınıf esas alınmak suretiyle geri çekilmeyecek diğer hizmet sınıfında kazandığı fazla derece ve kademe kadar mevcut derece ve kademede bekletilecektir.

Durumu kısaca özetleyecek olursak 657 sayılı Kanunun 59 maddesinde genellikle ve 68 inci maddesinin (B) bendinde ise kesinlikle memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin üzerindeki kadrolara atanması söz konusu olmaktadır. Söz konusu kanunun 71 inci maddesinde ise memurun hizmet sınıfının değişmesinden dolayı memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yeni sınıfına göre fazla olması halinde fazlalık kadar mevcut derece ve kademede bekletilmesini ifade etmektedir.

Bu soru 48,258 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
29.01.20151969 doğumlu röntgen teknisyeni ne zaman emekli olur?
29.01.2015Akademik personelde istifa sınırlaması var mı?
28.01.2015Bir kademeden faydalanmak için hazırlık sınıfı nerede okunmalı?
27.01.2015KOSGEB'te uzman olacak kişi ne kadar maaş alır?
27.01.2015Engelli memurun haftalık çalışma süresi kısaltılabilir mi?
27.01.20155434'lü memur, 5510'luya göre neden daha düşük maaş alır?
26.01.2015Nakilde muvafakatın bir geçerlilik süresi var mı?
25.01.20151994 yılında polis olan, ne zaman emekli olur?
24.01.20152009 girişli astsubay, kalp rahatsızlığından adi malul olabilir mi?
23.01.2015VHKİ'nin ücretli öğretmenlik ve sözleşmeli süreleri değerlendirilir mi?
23.01.20155393'lü sözleşmeli LPG istasyonunda müdür olabilir mi?
22.01.20151989 girişli öğretmen ne zaman emekli olur?
22.01.20152012'den önce patlayıcı madde nedeniyle malul olanlar
21.01.2015Mezun olmadan unvan değişikliği sınavına girilebilir mi?
20.01.2015Babam 4 yaş küçük yazılmış, yaşı düzeltirsek emekli olabilir mi?
20.01.2015Programa alınma tarihinden sonra aranan personelin nakli mümkün mü?
19.01.2015Ne kadar gelir için mal beyanı verilmelidir?
19.01.2015Memurlarda şartları taşıyanlar İMD kadrosuna atanabilir mi?
14.01.2015KYK 4/B sözleşmelinin mecburi hizmeti var mı?
13.01.2015Halk Bankası çalışanı milletvekilliği için istifa etmeli mi?
13.01.2015Belediyede şef sınavsız uzman olabilir mi?
12.01.2015İMD'lerin maaşı şube müdürünü geçti mi?
12.01.2015Kültür'de, sözleşmelinin maaşı neden düştü?
12.01.2015Kulanılmayan süt izni ücreti alınabilir mi?
09.01.2015Söz. yurt yönetim memuru, 1 yıldan önce sözleşmeli arkeolog olabilir mi?
08.01.2015Gümrük'te, doğum öncesi mazeret izni alanın maaşı düşer mi?
08.01.20151. dereceye düşen mühendisin maaşı neden düşer?
08.01.2015Sendikadan istifa edince aidat ne zaman sonlandırılır?
07.01.2015Belediye biriminin kapatılması nakil yasağını kaldırır mı?
07.01.2015VHKİ kadrosuzluktan 1 defa mı derece yükselinebilir?
06.01.2015Atılan, istisnai memur olarak atanabilir mi?
06.01.2015Şehit yakını sınavsız unvan değiştirebilir mi?
05.01.2015Halkbankasında çalışan eşin yanına nakil mümkün mü?
05.01.2015Engelli kadrosu arkadaşa devir edilir mi?
03.01.2015Sınavsız ekonomist kadrosuna atanılır mı?
02.01.2015Aday memur müdür kadrosuna vekaleten atanır mı?
31.12.2014Unvan ve kurum değiştiren sözleşmelinin iş sonu tazminatı ne olur?
30.12.2014Aynı kişi için tekrar refakat izni kullanılabilir mi?
29.12.2014Başka bir ilçeye görevlendirilen şube müdürü, gündelik alır mı?
29.12.2014Kariyer uzman yardımcılığı kazanan lojmanı nezaman boşaltır?
ANKET
Sizce öğretmenlik branşları için kontenjan belirlenirken, herhangi bir kıstas gözetilmiş midir?