Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Refakat izni verilebilmesi için, sağlık raporunda hangi hususlar yer almalıdır?

16/02/2012 00:09:00
Yazdır

Soru

Bir personelimiz eşinin sistematik lupus eritamatozus hastalığından dolayı romatoloji kliniğinde yatarak tedavi gördüğü ve bu nedenle refakatçi bulunması gerektiğini belirtir heyet raporu almıştır. Ancak raporda hem süre belirtilmemiş hem de tedavisinin hayati önem arz edip etmediği ya da uzun süreli tedavi gerektirip gerektirmediği belirtilmemiştir. Personel bizden refakatçi izni talep etmektedir. Bu durumda refakat izni verilebilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ? hastalık izni? başlıklı değişik 105 inci maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmünde; refakat izninin, kimler için verileceği, hangi hallerde verileceği, ne kadar süre izin verileceği, iznin şartları taşıyanlara verilmesi zorunlu bir izin olduğu ve izin süresince de mali haklara dokunulmadan izin verileceği düzenlenmiş olup, ancak refakat izinin hastane veya evde kullanılması hususunda bir ayrıma yer verilmemiştir.

657 sayılı Kanunun 105 inci maddenin son fıkrasında memura refakat izninin verilebilecek olan kişilerin şartlarını ve raporun niteliklerini;

-Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba eş ve çocuklar için ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi,

-Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi,

İki grup halinde belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemede refakatin hastanede veya evde yapılması ayrımı bulunmamaktadır. Yani tedavinin evde veya hastanede olması halinde de yukarıda belirtilen şartları taşıyan sağlık kurulu raporuna dayalı refakat izni verilmesi gerekmektedir.

Aynı kişi için 2. defa refakat izni talebi...

Kurumum, refakat iznini, ancak hastanedeki yatış süresince verileceğini belirtmektedir. Bu doğru mudur?

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1-657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca refakat izni, bakmaya mecbur olunan ve olunmayan kişiler için sağlık kurulu raporu alınması ve raporda kanunda sayılan hususların bulunması halinde verilebilecek bir izin olup, aksi halde izin verilmesinin kanunen mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

2- Refakatin hastanede veya evde yapılması ayrımı bulunmamaktadır. Yani tedavinin evde veya hastanede olması halinde de yukarıda belirtilen şartları taşıyan sağlık kurulu raporuna dayalı refakat izni verilmesi gerekmektedir.

3-Kurumun izin verme konusunda şartları taşıyor olması halinde takdir hakkı bulunmamaktadır.

4-Personeliniz eşine bakmakla yükümlü ise eşin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla mümkün bulunmaktadır.

Sistematik lupus eritamatozus hastalığının tedavisinin uzun süren bir hastalık olduğu tarafımızdan ve genellikle de personel birimlerince bilinmesi mümkün olmadığından mezkur 105 inci madde hükmü uyarınca Sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

5-Personeliniz eşine bakmakla yüküm değil ise (çalışıyor olabilir) sağlık kurulu raporunda refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olduğunun ve ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun belirtilmesi şartı ile refakat izni kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Sistematik lupus eritamatozus hastalığının tedavisinin uzun süren bir hastalık olduğunun veya refakat etmediği takdirde hayati tehlikesinin bulunduğunu tarafımızdan ve genellikle de personel birimlerince bilinmesi mümkün olmadığından mezkur 105 inci madde hükmü uyarınca Sağlık Kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

6-657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında aranılan şartları taşımakla birlikte refakat süresi belirtilmemiş olması halinde azami süreleri aşmamak üzere refakat izni verilebileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 41,958 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
22.09.2014Aralık 2014'te mi, Ocak 2015'te mi, emekli olunmalı?
22.09.20141993'teki 13 günlük sigortalı hizmet, emeklilikte hangi katkıyı sağlar?
22.09.2014Unvan değişikliği sınavına bir ay kala memur yıllık izne çıkabilir mi?
22.09.2014Telekom personelinin statüsü nedir, nakli mümkün mü?
19.09.2014Geçici personelin başka kuruma nakli mümkün mü?
18.09.2014Akademik personelin makam tazminatları
17.09.2014Erkek memur, 25 hizmet yılını ne zaman doldurur?
17.09.20141996'da sigortalı, 2011'de memur olan, ne zaman emekli olur?
17.09.2014Kadroya geçen sözleşmeli belediyede geçici görevlendirilebilir mi?
16.09.2014Memuriyetten istifa ederek 4/B atanmada bekleme süresi var mı?
15.09.2014Aday memur unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
14.09.2014İstifa eden subay, özelde çalışırsa emeklilik hakları değişir mi?
14.09.20146 yıl çalışmama rağmen 754 gün sigortalı görünüyorum. Emekliliğim ne olur?
12.09.2014Askerde olan kişinin kadro karşılığı sözleşmesi devam eder mi?
11.09.2014Teknisyen zabıta memuru kadrosuna atanabilir mi?
11.09.2014Eş durumu tayininde 3 yıl kesintisiz çalıkşma nasıl anlaşılmalı?
10.09.2014MEBSİS'te görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi?
10.09.2014Memur fazla çalışma için ücret yerine izin talep edebilir mi?
09.09.2014Memur olan DSİ'deki 600 işçi, kıdem tazminatı alabilir mi?
09.09.2014Bayan memur, 20 hizmet yılını doldurup, emekli olabilir mi?
09.09.20142014/1 atamasıyla yerleştim KPSS 2014 puanımla tercih yapabilirmiyim ?
09.09.2014İstifa ederek sözleşmeli olan kişi 6 ay sonra memur atanabilir mi?
08.09.2014Müdür kadrosuna vekalette maaş farkı
08.09.2014Kütüphaneci maaşı, mühendis maaşı kadar mı olacak?
08.09.2014Özelleştirmeden nakledilen Uzman(ö) hiyerarşik durumu ve hakları?
08.09.2014Önceki siyasi parti üyeliği (A) grubu kadrolara atanmaya engel mi?
05.09.2014Öğretmen, mühendis kadrosuna sınavsız atanabilir mi?
04.09.2014Zabıt katibinin 4/C geçici hizmetleri değerlendirilir mi?
03.09.2014Yıllık izinde olan memura yiyecek yardımı ödenmesi gerekmez mi?
02.09.2014Oğlum, TEOG ile başka bir ildeki liseye atandı, nakil olabilir miyim?
02.09.2014Memurluk mu VHKİ mi üst memurluktur?
01.09.2014DGS kazanan memurun yerinin değiştirilmesi gerekmez mi?
29.08.2014Lojmandaki bu gideri kim öder?
28.08.20145 yıl hizmeti olan memura verilen aylıksız izin kesilirse tekrar kullanılabilir mi?
27.08.2014Sendikacının, geliştirme ödeneği kesilir mi?
27.08.2014Kısa ve uzun dönem askerlik nasıl belirleniyor?
26.08.2014Aylıksız izin, peşin ödenen aylık ve kurum keseneği...
26.08.2014KİT'lere atanacak iç denetçi'de aranan hizmet süresi
25.08.2014DHMİ sözleşmeli personel eş durumundan nakil olabilir mi?
22.08.2014Tayin onayını nasıl tebliğ ettirebilirim?