Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

Emniyetten dakika dakika açıklama

İsrail Şifa Hastanesi'ni vuruyor

Genç özel harekat polisi intihar etti

Torba yasa kime ne getiriyor?

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
İzinler > Doğum İzni

Soru:

Mrb hamilelik döneminde 32.haftada alınan çalışabilirlik raporu aldıktan sonra yıllık izin ve ya başka bir rahatsızlıktan dolayı rapor alınabilir mi? yoksa 32. haftadan sonra herhangi izin başka bir rapor alınamaz mı? Başka bir hekimden alınan rapor veya doğum öncesi 8 haftadan mı düşer? 32. haftadan sonra yıllık izin kullanılabilir mi?


Cevap:

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun106 maddesi ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. " hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca doğum öncesi mazeret izninin doğum sonrasına aktarılmanın şartları:

a) Tabip onayı(Sağlık Raporu),
b) Memurun isteği,
c) İşyerinde çalışması hususlarıdır.

Şartların taşınması halinde bu hususta da idareye takdir hakkı verilmemiştir.

57 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi (A) bendi uyarınca bu süreler doğum sonrasına aktarılması belirtilen 3 şartın oluşmasına bağlıdır.

Bu dönemde çalışmayan devlet memuru Yıllık iznin ve rapor sebebiyle hastalık izni kullanması halinde 5 haftalık süreyi doğum sonrası 8 haftalık süre ile birleştirmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Doğuma bağlı izinlere ilişkin ayrıntılı haber için tıklayınız.

Doğumdan önce alınan rapor süresi doğum sonrasına aktarılır mı?

Bu soru 22,924 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.