Hasta sevkinde, yol gideri ve gündelik ödenir mi?

03/02/2020 00:39:00
Yazdır

Soru

Merhabalar iyi çalışmalar, sorum şu tatildeyken hasta sevki için harcırah alınır mı? Ben ve eşim kadrolu öğretmeniz. Ara tatildeyken kendi memleketimizde çocuğumuzu hastaneye götürdük. Doktor çocuğu başka ildeki hastaneye sevk etti. Ayakta tedavi yapıldı, doktor haftaya tekrar gelmemizi söyledi. Fakat bunun için bir yazı veya rapor vermedi. (Haftaya gelince hal ederim dedi.) Bizim görev yerimiz ..., .... ilinde doktora iki kez gittik, doktor çocuğu alerji için ..... üniversite hastanesine sevk etti. Biz bunun için harcırah alabilir miyiz?

Cevap

Genel saglık sigortalısı ve bakmakla yukumlu oldugu kisilerin saglık hizmetinden yararlanmaları icin muayene ve tedavi edildikleri yerlesim yeri dısına yapılan sevkinde, yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 65. maddesi, Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 16. maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almaktadır.

Söz konusu mevzuat hükümleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan bilgilendirmelere göre;

Yol ve Gündelik Giderlerin Ödenmesinde Aranılan Şartlar

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda;

. Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,

. Sevkin, elektronik ortamda veya SUT eki "Hasta Sevk Formu" (EK-2/F) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması,

. Sevkin yapıldığı gün dahil 5 (beş) işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucuna müracaat edilmiş olunması gerekmektedir.

. Bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçi öngörülmüşse sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz), sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının sevk belgesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Gündelik Giderleri ve Ödeme Esasları

. Kişilerin, yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevklerinde ödenen gündelikler Kurum Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen tutarlar üzerinden ödenmektedir.

. Yerleşim yeri sınırları içerisinde hasta ve refakatçilerine yol ve gündelik gideri ödenmemektedir.

. Hastalara sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusunda ayakta tedavi gördüğü günler için gündelik ödenir. Ayaktan tedavi görülen günler içerisinde istirahat raporu verilmiş ise bu süreler için gündelik ödenmez.

. Müracaat sonrası sağlık hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucunca belgelenmesi şartıyla beş günü geçmemek üzere gündelik ödenir.

. Yatarak tedavilerde hasta ve refakatçisine yalnızca gidiş ve dönüş tarihi için gündelik ödenecek olup, yatarak tedavi gördüğü diğer günlerde ayrıca gündelik ödenmez. Hasta ve refakatçisinin yemek ve yatak giderleri Kurumca ayrıca karşılanmaktadır.

. Gündelikler; il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.

. Sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihin aynı gün olması halinde gündelik ödenmez.

. Sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusuna müracaatları sonrasında, hastanın sevk edildiği yerleşim yerinde başka bir sağlık hizmeti sunucusuna tedavinin devamı niteliğinde sevk edilmesi ve bu durumun belgelendirilmesi halinde sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunda ayakta tedavi görülen günler için de gündelik ödenir.

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.04.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı Genelgesi ile sağlık hizmet sunucuları birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılmış, her sınıf kapsamına giren sağlık hizmet sunucuları belirlenmiştir. Görev yaptığınız il dışında tatil sebebiyle bulunduğunuz yerde başka bir ildeki üniversite hastanesine sevk işlemini gerçekleştiren sağlık hizmet sunucusunun ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olması halinde yol gideriniz ödenebilecektir. Genel kural bu olmakla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen istisnai hallerde birinci basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından yapılan sevklerde de yol gideri ödenmektedir.

Hastalara sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusunda ayakta tedavi gördüğü günler için gündelik ödenmekte ancak, sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihin aynı gün olması halinde gündelik ödenmemektedir.

Yukarıdaki hükümlere göre tatildeyken sevkinizin ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması veya istisnai hallerde birinci basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından yapılmış olması halinde bulunduğunuz şehir ile sevkinizin gerçekleştirildiği il arasında yol gideri alabileceğiniz, ancak sorunuzdan sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarih aynı gün olduğu anlaşıldığından gündelik ödemesinden yararlanamayacağınız değerlendirilmektedir.

Bu soru 5,489 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?