Engelli aile ferdi için vardiya ve gece nöbeti birden fazla çalışana verilir mi?

19/08/2013 00:11:00
Yazdır

Soru

2010/2 sayılı Genelgenin 3 üncü fıkrasında "Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır." denilmektedir. Genelgede karı koca ikisi de mesai saatleri dışında nöbet görevi olabilecek yerde memurlar bu madde ikisi için mi geçerli yoksa anne için mi geçerlidir.

Cevap

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 29/01/2010 tarihli ve sayılı B.02.0.PPG.0.12-010-06/1141 sayılı "sendikal gelişmeler doğrultusunda alınacak önlemler" konulu 2010/2 sayılı Genelgesinin 3 üncü maddesinde "3- kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır." hükmü bulunmaktadır.
Anılan hükümden faydalanmanın şartı genelgede,
-Kanunen bakmakla yükümlü özürlü aile bireyi olmak,
-Usulüne uygun sağlık kurulu kararı ile belgelendirmek olarak belirlenmiştir.
Bu sebeple kamu görevlilerinden ancak bireye ancak bir kişi bakmakla yükümlü olabilmektedirler. Mevzuatımız uyarınca birden fazla kamu çalışanı bakmakla yükümlü olamamaktadır.

Yukarıda yer verilen genelge ve açıklamalar uyarınca; engelli bir aile bireyi olan kamu çalışanlarından yalnız bakmakla yükümlü olanın mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulması gerektiği düşünülmektedir.

Bu soru 16,721 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR