Ziraat mühendisi ve veteriner hekimlere 24 saat esasına göre nöbet tutturulabilir mi?

31/05/2007 17:23:00
Yazdır

Soru

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Savunma Sekreterliğinin 12.04.2007 tarihli yazısı ile il tarım müdürlüklerinde ziraat mühendisi ve veteriner hekimlere 24 saat esasına göre nöbet (bekçilik) tutturulmaktadır. İlgili yazı 657 sayılı devlet memurları kanununun 45. maddesine ve bölüm 5 madde 99- 100 - 101 e göre yasal olmadığını düşünmekteyim. Nöbet tutulmazsa gerekli yasal işlemlerin yapılacağı konusunda diretilmektedir. Konu hakkında bana daha detaylı bilgi ve yol göstermenizi bekliyorum. Teşekkürler

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 99,100 ve 101 inci maddelerinde
"Çalışma saatleri:
Madde 99
- Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti:
Madde 100 -
Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti:
Madde 101 -
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca günün 24 saatinde çalıma yapılabilmesi için Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının işin günün 24 saatinde sürdürülmesi gerektiğine dair muvafakatinin (izinin) alınmasını müteakip kurumlarınca düzenlenmesi kuralı getirilmiştir.

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili bölümünün yürüttüğü hizmetin günün 24 saatinde yürütülmesi gereken bir hizmet olduğuna dair bir kararı olmaz ise hizmetin 24 saat esasına göre yürütülmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu açıklamalar muvacehesinde ilgili Bakanlık yürütülen hizmetin günün 24 saatinde yürütülmesi gereken bir hizmet olmadığı düşünülmekle birlikte Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakatinin incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmekteyiz.

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati yok ise günün 24 saatinde çalıma yaptırılması yasal değildir.
Hakkınızı yargı yolu ile aramanızda mani bulunmamaktadır.

Bu soru 21,146 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR