14 yıl asil, 10 ay vekalaten görev yapan kama veya görev tazminatı alır mı?

07/04/2017 00:35:00
Yazdır

Soru

1976 yılında memuriyete girdim. 2004 yılında emekli oldum. En son olarak 14 ay Asaleten ve 10 ay boş kadroya vekaleten bölge müdürlüğü yaparak emekli oldum.

Temsil Tazminatı alabilir miyim?

Cevap

Sorunuz özelinde, Boş kadrolardaki görevleri vekaleten yapanlar, emekliliklerinde ek gösterge, makam tazminatı, görev tazminatı veya temsil tazminatından yararlanabilirler mi? Konusunu değerlendirmekteyiz.

Kısa bilgiler olarak:

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Ek Gösterge cetvellerinde gösterilmiştir. Burada memurların kadro dereceleri, kadro ünvanları ve memur sınıflarına göre ek göstergeler az veya yüksek olarak belirlenmiştir. Kendi teşkilat kanunlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan farklı olarak belirleyen kurumlar da bulunmaktadır.

Ek göstergeler, memurların emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarını belirlemede önemli bir unsurdur.

Makam Tazminatı nedir?

Makam tazminatı da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Makam Tazminatı cetvelinde gösterilmiştir. Burada da memurların ünvanlarına, bazılarında unvan ve kadro derecelerine göre belirlenmiştir. Ek gösterge gibi kendi teşkilat kanunlarında farklı olarak belirleyen kurumlar da bulunmaktadır.

Makam Tazminatının emeklilikte uygulanabilmesi için makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl görev yapma kuralı vardır. 2 yıllık süre veya daha fazla süre içerisinde makam tazminatı göstergesi yüksek olan emeklilik aylığında uygulanır. Makam tazminatının emekli ikramiyesine etkisi yoktur.

Temsil Tazminatı nedir?

Temsil tazminatı 7000 ve daha yukarı göstergeli makam tazminatı verilen görevlerde bulunanlara verilen tutardır. Makam tazminatını alamayan memurlara temsil tazminatı yapılmaz. Temsil tazminatının emekli ikramiyesine etkisi yoktur.

Görev Tazminatı nedir?

Görev tazminatı da 7000 göstergesinden daha düşük göstergeli makam tazminatı verilen görevlerde bulunanlara verilen tutardır. Makam tazminatını alamayan memurlara temsil tazminatı yapılmaz. Görev tazminatının emekli ikramiyesine etkisi yoktur.

Vekaleten boş kadrodaki görevini yapan ek gösterge, makam, temsil ve görev tazminatı alabilir mi?

Bazı boş veya dolu kadrolar vekalet şeklinde yürütülebilmektedir.

Vekalet: Genel olarak, dolu kadroyu işgal eden memurun görevde olmadığı sırada başka bir memura kendi yetkisini geçici olarak devretmesi, geçici olarak görevlendirmek şeklinde ve boş bir kadroya asil olarak atanılmayan ve bu görevi sürdürmesi için boş kadronun işgaline kadar geçen süre içerisinde asil olarak atanabilecek memurlar arasından bir anlamda görevlendirme şeklinde açıklanabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlemesi yapılmış olan ek göstergeler ve makam tazminatları tamamıyla kadro derecesi ve görev unvanlarına gore yapılmıştır. Burada vekalet şeklinde yapılanların bu rakamlardan yararlanması benimsenmemiştir. Buradaki gösterge rakamları tamamıyla bu ünvanları asil olarak yapanlar için belirtilmiştir.

Sonuç Değerlendirmemiz:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve sosyal güvenlik kanunlarında asli görev ile vekaleten görevler ayrıştırılmıştır. Asli görev emeklilik mevzuatındaki tüm haklardan şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirken, boş kadro dahi olsa vekaleten bu görevleri yapanlar yararlanamamaktadırlar.

Bu açıklamalarımız bağlamında: temsil veya görev tazminatı alınması için gereken şart, makam tazminatlı görevin asil olarak en az 24 ay sürmesi olmaktadır. Bu durumda da, asil olarak 24 aylık süreyi tamamlamamış olmanız nedeniyle makam tazminatı ve görev tazminatından emekliliğinizde yararlanılmasının mümkün olamayacağını değerlendirmekteyiz.

Genel Değerlendirmemiz: boş kadroya vekaletler veya dolu kadroya uzun süreli vekaletler asil olarak kadronun sahibinin tüm sorumluluklarını üzerine alan memur olmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 175 hükmünde de belirtildiği üzere, boş kadrolara kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. Vekaleten görevler tam anlamıyla sağlıklı bir uygulama olmasa da zorunlu durumlarda yapılan ve Devlet görevinin sürekliliği açısından olumlu bir göstergedir. Asil olanın tüm sorumluluğunu bu şekilde sürdüren memurun da emeklilikte asil memurun kazanacağı ek gösterge, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı gibi ödemelerden yararlanmalarının, tabii ki bu konuda yapılacak yasal bir mevzuatın ortaya çıkarılmasının eşitlik prensibine uygun olacağını söyleyebiliriz.

Ek göstergeler, makam, temsil, görev tazminatları konusunda ve diğer konularda bilgi almak için

http://www.memurlar.net/kategori/ozel-konular/emeklilik/

http://sorucevap.memurlar.net/default.aspx

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Bu soru 2,447 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?