Engelli memurun yer değiştirme talebinde kadro imkanları

14/05/2017 15:50:00
Yazdır

Soru

Merhaba size bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim. Ben hizmetli kadrosunda engelli memurum tayin isteyeceğim fakat tayin isteyeceğim yerde münhal (boş) kadro yok. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim. (Engelli memur bir defaya mahsus tayın isteme hakkı var) bu haktan nasıl faydalanabilirim. Şimdiden teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33. Maddesinde "Kadrosuz memur çalıştırılamaz." hükmü, 147. Maddesinde "Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder" hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 72. maddesinde "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır. Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü bulunmaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3. Maddesinde "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Hükümlere göre,

-İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelerle yer değiştirme talebinde bulunabilmektedir. Ayrıca bir defaya mahsus ifadesinin yürütmesini Danıştay durdurmuş durumda.

-Bu kapsamdaki talepler şartları varsa kurumların takdirine bağlı değildir. Ancak buradaki şartlar: kurumun kadro imkanları ve teşkilat yapısıdır.

-Yani memurun talep ettiği yerde kurumun teşkilatı (il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü gibi ) yoksa kurum bu talebi karşılayamayacaktır.

-Yine memurun talep ettiği yerde memura uygun boş kadro yoksa yine bu talebin karşılanması mümkün olamayacaktır. Çünkü kadrosuz memur çalıştırılması mümkün değildir. Bu durumda talebiniz mevcut kadro imkanları gerekçesiyle reddedilebilir.

-Kurumunuz talep ettiğiniz yerde hizmetinize ihtiyaç duyarsa buradaki kadrolarında usulüne göre değişiklik yaparak talebi karşılayabilecektir. Ancak bu uzun bir süreç olduğu gibi yönetmelikteki ifadeden kadro değişikliği konusunda kurumu zorlayabilecek bir anlamın da çıkartılamayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 6,358 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?