Kurumlar eşi tayin olan memura izin vermek zorunda mı?

01/08/2019 20:45:00
Yazdır

Soru

Bir Bakanlıkta çalışıyorum. Eşim üniversite idari personeli.2016 yılında doğum yaptı, akabinde 2 yıl ücretsiz izne ayrıldı. Bu arada benim başka bir ile tayinim çıktı ve taşındık. Aradan 2 yıl geçti, eşimin doğum sonrası ücretsiz izni bitti.657 sayılı kanunun 72.maddesine göre atandığım ilde eşimin üniversite teşkilatı olmadığından 4 yıl ücretsiz izin talep ettik,üniversite bize 1 yıl izin verdi. Maalesef bu arada naklen atanabileceğimiz bir kurum da bulamadık. Şimdi 657 72.maddeye göre istediğimiz izin de bitiyor. Yenisini talep ettik. Kurum yeni ücretsiz izin vermeyi reddedebilir mi? Reddederse aile bütünlüğünün bozulmasını ihlal etmiş olmuyor mu? Cevabınız için teşekkur ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:

Yer değiştirme suretiyle atanma:

Madde 72 - Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir."

Bu izin, zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi memurların, memur olan eşlerine verilebilmekte. İznin süresi 4 yılı geçmemek üzere zorunlu yer değiştirme suretiyle atanan memurun görev süresi ile sınırlı.

Mevzuatta iznin "verilebileceği" belirtildiğinden şartları taşıyor olsanız da eşinizin talep ettiği izni verip vermemekte kurumunun takdiri olduğunu düşünüyoruz. Ancak kurumun takdiri de kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı. Mahkemeler de kurumun kararını hukuken geçerli ve kabul edilebilir sebepler olup olmadığı açısından inceleyecektir.

Bu soru 21,187 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam