KİT sözleşmeli personeli, 657'ye tabi bir kuruma geçici görevlendirilebilir mi?

14/01/2020 10:04:00
Yazdır

Soru

Merhaba . Soru cevap bölümünüz biz memurlara ışık tutuyor bunun için teşekkür ediyorum ve 375 sayılı KHK EK 25. madde ile ilgili bir sorum olacaktı. Bir KİT Kurumunda 399 sayılı KHK ya tabi sözleşmeliyim. Bilindiği üzere 657 sayılı kanuna tabi bir kamu kurumuna naklen geçmemiz mümkün değil. Ama 375 sayılı KHK ek 25. maddeye göre "Kurumların emrine" veya "Kurumların kadro ve pozisyonların" da görevlendirilmemiz mümkün. Bu ek 25. maddeye göre "Kurumların emrine" geçebiliyorum ama Kurumlar muvafakat vermesi durumunda herhangi bir 657 sayılı kanuna tabi bir kamu kurumunun "kadro ve pozisyonlarına" geçebilmem mümkün mü? Çünkü ben 399 sayılı KHK ya tabi bir memurum sadece "Kurumların emrine" geçebilirsin "Kurumların kadro ve pozisyonlarına" geçemezsin dediler. Bu doğru mudur? Acil cevap verebilirseniz minnettar kalırım. Teşekkürler.

Cevap

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi KİT sözleşmeli personeli 657 sayılı Kanuna tabi bir memur kadrosuna naklen veya istifa sonrası açıktan atanamamaktadır. Bu durum personel aleyhine çeşitli hak yoksunluklarına sebep olmaktadır. Örneğin eşinin görev yaptığı yerde çalıştığı KİT'in teşkilatı yoksa aile bütünlüğü sağlanamamaktadır.

375 sayılı KHK'nin ek 25 inci maddesi bu soruna kalıcı olmasa da bir çözüm imkanı sunmaktadır. Madde hükmüne göre statü ayrımı olmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluslarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı gecmemek uzere diger kamu kurum ve kuruluslarında gecici gorevlendirilebilmekte, bu sure birer yıl olarak uzatılabilmektedir.

Düzenleme kamu kurum ve kuruluşlarının emrine veya kadro ve pozisyonlarına geçici görevlendirme olmak üzere iki seçenek ortaya koymuştur. Örneğin, bir KİT sözleşmeli personeli 657 kapsamındaki bir kamu kurumu emrine geçici görevlendirilmesi durumunda aylık ve özlük haklarının kurumundan almaya devam edecek, geçici görevlendirme süresince kurumundan aylıklı izinli sayılacaktır. KİT sözleşmeli personel ücretlerinin emsali Devlet memuru aylıklarından görece yüksek olması sebebiyle aylıklı izinli olarak geçici görevlendirme yapılması personelin lehine olacaktır.

657 kapsamındaki bir kurumun memur statüsündeki bir kadrosunda geçici görevlendirme halinde ise KİT personeli kurumundan aylıksız izinli sayılacak, aylık ve özlük hakları geçici görevlendirildiği kadro unvanı esas alınarak ödenecektir. Örneğin, sözleşmeli bir mühendis 657 kapsamında mühendis kadrosuna geçici görevlendirildiğinde bu kadronun aylık ve diğer mali ve sosyal haklarından yararlanacaktır. Bu durumda ücretinde kısmi bir düşüş söz konusu olabilecektir.

Görüldüğü üzere ek 25 inci madde hükmü çeşitli nedenlerle tayin sorunu yaşayan KİT personeli bakımından avantajlı bir düzenleme olup, mali haklarda bir kayıp yaşanmaması bakımından tercihen ilk seçeneğin dikkate alınarak kurum ve kuruluşların emrine geçici görevlendirme yapılması uygun olacaktır.

Bu soru 7,639 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarınıza Covid19 aşısı yaptırır mısınız?