Mühendis, naklen atama için VHKİ kadrosuna atanmaya razı olursa, maaşı nasıl etkilenir?

11/09/2020 16:11:00
Yazdır

Soru

İlçe Belediye Başkanlığı'nda 4 derecede mühendis kadrosunda devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Eşimin iş değişikliği nedeniyle başka bir şehre naklen atama yoluyla nakil yapmam gerekiyor. Kendime bir kurum buldum fakat bahse konu kurumun mühendislikle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Fakat kurumun Ankara'daki genel müdürlüğünden mühendisliğin dışında bir kadroya atabileceğim bilgisi verildi. (Bilgisayar işletmeni, Vhki gibi) Bahse konu kurumlar arası naklen atama bu şekilde yapılabilir mi? 8 yıldır görev yapıyorum eğer böyle bir atama yapılabilirse GİH sınıfıyla ne kadar bir maaş farkım ortaya çıkar?

Cevap

657 sayılı Kanunun 74. maddesine göre memurlar kurumlarının muvafakatı ile bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanabilmektedir. Kanunun 71. maddesinde ise farklı hizmet sınıfları kapsamındaki kadrolara atamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anılan madde hükmünde, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümlere göre Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı memurun başka bir kurumda Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir. Dört yıllık yükseköğrenim mezunlarının 9/1'den memuriyete başladığı, 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi gereğince mühendislik öğrenimi görenlerin ise mühendis kadrosuna atanmasa bile ilave bir derece verilerek 8/1'den başlatıldığı dikkate alındığında bu şekilde bir atama sonucunda 71. maddenin son fıkrası da uygulanamayacak, herhangi bir bekleme olmaksızın derece/kademe ilerlemesi yapılmaya devam edecektir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde, kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca mühendis kadrosundayken 4. veya 3. dereceli VHKİ kadrosuna atanan personel; bu derecelerdeki mühendisler için belirlenmiş olan 1600 ve 2200 ek göstergeden yararlanacaktır.

Mühendis kadrosundan VHKİ kadrosuna atama yapılmasını müteakip, kurumda boş kadro bulunması halinde ilgilinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3. maddesi uyarınca unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın yeniden mühendis kadrosuna atanması idarenin takdirinde bulunmaktadır.

Bu şekilde bir belediyeden kurumlar arası nakil yoluyla diğer kurumlara atama halinde varsa belediyede ödenmekte olan sosyal denge tazminatı kesilecek, ayrıca özel hizmet tazminatı oranı ile zam puanlarının belirlenmesinde VHKİ kadro unvanı esas alınacaktır. Yine 375 sayılı KHK'nin ek 9. maddesi kapsamında ödenen ek ödeme tutarı da VHKİ unvanı için belirlenen oranda yapılacaktır. Bu durumda, özel hizmet tazminatı oranı yüzde 160'dan yüzde 55'e, ek ödeme oranı ise yüzde 140'tan yüzde 100'e düşecektir.

Bu soru 18,699 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam