İşçiyken memur olan, işçilik sürelerine ikramiye alabilir mi?

13/10/2017 16:32:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkililer iyi çalışmalar.

02.03.1969 doğumluyum. 03.10.1988 yılında bir kamu kurumun da işçi olarak çalışmaya başladım ve hiç ara vermeden aynı kuruma sınavla 25.12.1990 yılında Devlet memurluğu görevine başladım ve halen çalışmaktayım

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmüne göre ben hangi yaş grubunu tamamladıktan sonra emekli olabilirim. Teşekkür ederim.

1- İşçi olarak çalışan ve daha sonra memurluğa geçen kişinin emeklilik hizmet ve emeklilik yaş durumu nasıl olur?

2- İşçilikte geçen süresi nasıl değerlendirilir?

Cevap

Durumunuzu sorunuz özelinde iki başlık halinde değerlendirmekteyiz.

1- Emeklilik şartları;

Durumunuz 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamındadır.

15 Haziran 2002 tarihine kadar olan çalışmaları en az 3 yıl olanlar kademeli yaş grubuna girerler.

1988-1990 tarihleri arasında aralıksız hizmet olduğunu bildirdiğinizden SSK.lı hizmetiniz 2 yıl 2 ay 22 gün olur. Memurluk hizmetlerinizle beraber 15/06/2002 tarihine kadar olan süreleriniz de 13 yıl 7 ay 22 gün olur.

Bu hizmetlerinize göre emeklilik yaş grubunuz geçici madde 2 hükmüne göre 51 yaş olur. 51 yaşınızı doldurduğunuzda 25 yıl hizmetiniz de olduğunda emeklilik kazanımını kazanırsınız.

2- İşçilikte geçen sürenizin intibak işlemi ile emekli ikramiyesindeki durumu:

İşçilikte geçen süreniz ek göstergeyi etkilemeyen, ancak SGK. primlerine etki yapan emekli keseneğine esas aylık derece ve kademenizde değerlendirilir. Hizmet sürenizi artırır.

İşçilikten aynı kurumun açmış olduğu sınav sonucu memurluğa geçmiş olmanız nedeniyle muhtemelen kıdem tazminatı size ödenmemiş olacaktır. Memur olarak emekli olduğunuzda işçilikte geçen sürenizin kıdem tazminatı esaslarına göre değil, memurluk emekli ikramiyesi esaslarına göre dikkate alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu konuda genel açıklamalarımız/değerlendirmelerimiz:

Memurlar, kamu işyerlerinde işçilikte geçen sürelerine memur olarak emekli olduklarında emekli ikramiyesi alabilirler. Yalnız ikramiye alabilmenin koşulları olarak:

İşçilikten ayrılırken 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünde belirtilen şartları taşımış olmaları ve bu şartları taşımakla birlikte kıdem tazminatı olarak herhangi bir tutarın alınmamış olması gereklidir. Yani, askerlik için ayrılma, emekliliğe hak kazanılma, kadınların evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işten ayrılırsa, vefat, işveren tarafından haklı sebep olmadan işten çıkartılması gibi durumlar.

Aynı işyerinde işçi iken aynı işyerine veya farklı işyerine memur olarak göreve başlayana kıdem tazminatı ödenebilir mi?

1- Aynı işyerine memur olarak göreve başlanılması:

Genel olarak, aynı işyerinde işçi iken çalışanlar, aynı işyerinin açmış olduğu sınav vb. gibi işlemlerle memur olarak göreve başlayabilmektedirler. Bu şekilde atanabilmesi içinde işçiler istifa etmekten ziyade işverenler işçilerin çalışma sözleşmelerini iptal etmek durumunda kalabilmektedirler. İstifa ettiklerinde işçilerin kıdem tazminatı hakları şayet 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmündeki kurallara girmiyorsa ödenmemektedir. Ancak, işverenler memur ataması yapabilmesi için işçilerin sözleşmelerini fesh etmek durumunda kalacaklarından, işçilikte geçen sürelerine emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödenebilmesi hakkı ortaya çıkmaktadır.

2- Aynı işyeri dışında başka bir işyerinde göreve başlanılması:

İşçiler çalıştıkları işyerinden başka bir işyerinin açmış olduğu sınav vb. gibi işlemler neticesinde memur olarak göreve başlamışlarda işçilikte geçen sürelerine kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenebilmesi için;

- İstifa nedeninin 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmündeki kurallara girmesi gerekmektedir.

- İstifa nedeni kıdem tazminatı ödenmesi için geçerli olmuşsa, istifa ettiği kurumun kıdem tazminatı ödemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Şayet, kıdem tazminatına müstehak olmuş, ancak işveren buna bir ödeme yapmamışsa, memur olarak emekli olduğunda ikramiye tutarlarını alabilecek olmalarıdır. Bu uygulama, işçilerin lehine olduğu gibi aleyhine de olabilmektedir.

Lehe olan durum, istifa ettiklerinde kıdem tazminatı şartlarını taşısalar bile kıdem tazminatı tutarı almamışlarsa emekli olduklarında memurların emekli ikramiyesi hesaplama sistemine dahil olup, işçilikte geçen sürelerine emekli ikramiyesi alabilecek olmalarıdır.

İster, aynı kurumda ister farklı kurumda memur olanların aleyhlerine olan durum ise; kamu işçileri istifa ettiklerinde kıdem tazminatı almaya hak kazanmışlarsa, kıdem tazminatları almakta oldukları ücretlere göre belirlenmektedir. Ancak, istifa edip aynı kurumda veya farklı kurumda memur olarak atandıklarında kıdem tazminatı almamışlarsa, memur olarak emekli olduklarında, hesaplama aldıkları ücretler üzerinden yapılmayıp, memur emekli ikramiyesi hesaplama sistemine dahil olmalarıdır. Zira memurlar için emekli ikramiyesi hesaplama sistemi aldıkları görev ücretleri üzerinden yapılmamaktadır. Bu şekilde uygulama çalışanın alacağı ücreti azaltmaktadır.. Bu konuda değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

Bu soru 7,821 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR