4B Sözleşmeliler doğum sonrasında yarı zamanlı çalışabilir mi?

25/02/2018 21:22:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben bir Kamu Kurumuna 4/b li Hemşire olarak atandım. Doğum sonrası görevime başlama yapacağım. 657 sayılı kanunun 104/f maddesi gereğince doğum yapan memurlara verilen 2 ay süreli yarı zamanlı çalışma izninden faydalanabilir miyim? Yoksa sadece memur olarak atanmış olanlar mı bu izinden faydalanabilmektedir. Teşekkkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/F maddesi:

"F) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmeliler hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Esasların 9. Maddesinde doğum izinleri düzenlenmiş:

"Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir."

Esaslarda sözleşmeli personelin izinlerinin düzenlendiği maddelerde ne doğum sonrası yarı zamanlı çalışma öngörülmektedir ne de 657 sayılı Kanunun 104/F maddesinin uygulanacağından bahsedilmektedir.

Sonuç olarak 4B sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 104/F maddesine göre doğum sonrasında yarı zamanlı çalışamayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 14,027 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.