Yetiştirme yurdundan sonra memur atandım sınavsız hakim adayı atanabilir miyim?

09/04/2018 20:09:00
Yazdır

Soru

Yetiştirme yurdunda kaldığımdan dolayı 2828 Sayılı Kanun kapsamında devlet tarafından işe yerleştirilmiş bulunmaktayım ve halen devlet memuruyum. Memuriyetim esnasında hukuk fakültesinden mezun oldum.

21/03/2018 tarihli 7103 sayılı kanunun 25. maddesi ile 2828 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir. 2828 Sayılı Kanununun ek 1. maddesi ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde hakim ve savcı adaylığı kadrolarına atanmam kanunen mümkün müdür?

Cevap

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlananların işe yerleştirilmeleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1. Maddesine göre yapılıyor. Bu maddede yakın zamanda yapılan değişiklikle başvuranların bulundukları kadrolardan öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvana sınavsız atanmaları sağlanmış.

Yine 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 16:

"Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar."

Maddede geçen öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen unvandan, ortaöğretim ya da yükseköğretim mezuniyetiyle doğrudan kazanılan unvanların anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu maddeyle örneğin memur kadrosunda olan ve mühendislik fakültesini bitiren birinin unvan değişikliği sınavına girmeden mühendis kadrosuna atanmasının mümkün olacağını düşünüyoruz.

Hakim adaylığı unvanı doğrudan öğrenimle kazanılmamaktadır. Atanma şartları 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununda özel maddelerde açıklanmıştır.

Sonuçta 2828 sayılı Kanunun geçici 16. Maddesiyle sınavsız olarak hakim adaylığına atanamayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 9,754 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR