Harcırah ödemelerinde, taksi ve otobüs giderleri için belge gösterme zorunluluğu var mıdır?

05/02/2007 00:53:00
Yazdır

Soru

Kurumdan aldığım bir sevk kâğıdı ile il dışında (başka bir şehirde) ayakta tedavi görmeye giden şahıs;

1-Garaj hastane arası taksiye binip bu taksi parasını kurumda isteme yetkisine sahip midir? Ve belge verme zorunluluğu var mıdır, yoksa beyana göre mi taksi ücreti ödemesi yapılır.

2- Tedavi için ilgili şehre otobüsle gittiğinde harcırah alacağı kuruma otobüs bileti gösterme zorunluluğu var mıdır?

3- Tedavi için şahıslar özel arabalarını kullanabilirler mi.(otobüsle değil de kendi aracı ile gitmek ) Kullanırlarsa kurumdan yol ücretini nasıl talep edecektir?

4- Yukarıda bahsettiğim evrakların istenmesi şahıslara göre değişir mi?

5- Otobüs bileti vermesem tarafıma ödenmeyen bu yol ücretini almam için nasıl bir yol takip etmem gerekir.

Konunun araştırılarak kanun yönetmelik ve yorumlamaları ile birlikte net şekilde cevaplarının tarafıma bildirilmesini dileklerimle

Hayırlı işler dilerim.

Cevap

Memurların tedavi amacıyla görev mahalli dışında başka bir ile sevk edilerek ayakta tedavi görmeleriyle ilgili olarak Harcırah Kanununu 18/c maddesinde ?Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (Aile Fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.? hükmü ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 26/B maddesinde; ?Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa; a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler. b) Yolda geçen süreler için yevmiye, c) Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutad taşıt aracı ücreti, ödenir.? Hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda yöneltilen soruya cevap verecek olursak;

1- Tedavi için gidilen yerde gidiş ve dönüşlerde o yerin garajı ile hastane arası taksi ve varsa bagaj ücretinin ödenmesi gerekir. Harcırah kanununda taksi ücretlerinin belgelendirilmesiyle ilgili bir hüküm yoktur. Ancak Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belediye sınırları içinde taksi ile yapılan seyahatler dışında taksi ücretlerinin belgelendirilmesi gerektiği hükmü yer almaktadır. Bu durumda sizin durumunuzdaki personele ait taksi ücretinin memurun beyanı esas olmak üzere ödenmesi gerekir. Fakat idare, çok abartılı bulduğu taksi ücretleri için ilgili meslek odalarından alacağı fiyat tarifesine göre tespit edeceği bedeli memura ödeyebilir.

2- Yukarıda açıkladığımız gibi memurun beyanı esastır. Yapılacak seyahatlerde harcırah kanununu 27. maddesinde hangi memurun nasıl bir vasıtayla seyahat edeceği belirlenmiştir. Diğer taraftan Devlet Harcamaları Yönetmeliğinde yapılacak seyahatlerde yalnızca uçak biletinin bulunması ile geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin bulunması öngörülmüş olup, bu durumda otobüs biletlerinin harcırah beyannamesine eklenmesi zorunlu değildir.

3- İster tedavi amacıyla olsun ister geçici görevlendirmelerde olsun memurlar kendi özel araçlarını kullanarak görev mahalli dışına çıkabilirler. Bu durumda özel araçlarını kullanmadıkları durumda yapacakları yol masrafını beyan etmek suretiyle bunu talep etme imkânı vardır.

4- Bu evrakların istenmesi şahıslara göre değişmez.

5- Öncelikle idareye harcırah beyannamenizi ilgi göstererek yol masrafınızın ödenmesi için müracaat edebilirsiniz. Müracaat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde hiç cevap verilmez ya da olumsuz cevap verilirse idare mahkemesine dava açmak suretiyle hakkınızı arayabilirsiniz.

Bu soru 68,130 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR