Memuriyet öncesi askerlik hizmeti, Sağlık Bakanlığında, hizmet puanına ekleniyor mu?

19/06/2007 13:32:00
Yazdır

Soru

Sizden öğrenmek istediğim konu. Sağlık Bakanlığı hizmet puanı uygulamasında memur olmadan önce askerlik yapanlara hizmet puanı veriyor mu?

Cevap

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 9-12 inci maddelerinde hizmet puanı, hizmet puanının hesaplanması, Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları ile hizmet puanının verilemeyeceği haller ayrı ayrı düzenlenmiştir. Askerlikle ilgili olarak mezkur yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan (Değişik altıncı fıkra:RG-24/06/2006?26208) ?Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.? Hükmü ile askerlikte geçirilen süreler için personelin askerliğini yaptığı yerin hizmet puanı dikkate alınarak hizmet puanının hesaplanacağı belirlenmiş, diğer taraftan 12/a maddesinde ise askerlik süresi dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler için hizmet puanı verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

yukarıda yer verilen hükme göre, askerlik hizmetinin hizmet puanınında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu soru 13,793 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLAR