1994 yılında işe başlayan polis memuru ne zaman emekli olur?

09/05/2008 02:12:00
Yazdır

Soru

hepinize öncelikle hayırlı işler... 10.09.1994 işe başlamalı erkek polis memuruyum. bu tarihten önce 15 ay askerligim ve 12 ay bagkur prim ödemişligim var, hepsini borçlandım ve ödedim ben ne zaman emekli olabilirim .saygılarımla

Cevap

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 23/05/2002 tarihli ve 4759 sayılı Kanunla değişik Geçici 205 inci maddesi (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.);

?Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;
..
h) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,
Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiilî hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.
(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiilî hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.? hükmünü amirdir.

Bu hükme göre, fiili hizmet süresi zammına müstehak olanların tabi olduğu yaşın hesabında kadın iştirakçi ise 20 erkek iştirakçi ise 25 fiili hizmet yıllarını doldurdukları tarihe kadar müstehak olacakları fiili hizmet süresi zamları toplamı, tabi olacakları yaşın tespitinde dikkate alınan 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı olan 14/06/2002 tarihine kadarki hizmette dikkate alınmakta ve bu tarih itibariyle toplam hizmet süresine ilave edilmek suretiyle tabi olunan yaşın tespiti gerekmekte, ayrıca emekli olacağınız tarihe kadar geçen süre içerisinde müstehak olduğunuz fiili hizmet süresi zamları toplamının da tabi olduğunuz yaştan tamamının düşülmesi gerekmektedir.

Buna göre; 10/09/1994 tarihinde göreve başlamanız, ayrıca 1 yıl 3 ay askerlik borçlanması ve 12 ay Bağ-Kur? a tabi hizmet süreleriniz dikkate alındığında;

Hizmet sürenizin başlangıcı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 15/09/1994 olmaktadır. 4759 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (14/06/2002 tarihine kadar olan hizmet süreniz) hizmet süreniz 7 yıl 9 ay Emekli Sandığı, 12 ay Bağ-Kur ve 1 yıl 3 ay askerlik borçlanmanız, ayrıca 25 fiili hizmet yılınızı tamamlayacağınız süreye kadar toplam 4 yıl 9 ay fiili hizmet süresi zammınız olmak üzere toplam hizmet süreniz 14 yıl 9 ay olmaktadır. Bu hizmet sürenize göre de ?emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını? grubuna girmektesiniz. Ayrıca 50 yaşının dolum tarihinden emekli olacağınız tarihe kadar müstehak olacağınız toplam fiili hizmet süresi zamlarınız toplamı da bu yaştan ayrıca düşülmek suretiyle emekli olacağınız kesin tarih bulunacaktır.

Bu soru 22,416 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?