Hangi durumlarda vekil memurun görevine son verilebilir?

16/09/2008 08:39:00
Yazdır

Soru

Sayın yetkili memur kardeşim iyi günler diliyorum.
Ben ?. belediyesinde vekil memur olarak çalışan bir mühendisim.
İdareyle aramda bazı şahsi problemler oluştu.
Beni işime son vermekle tehdit ediyorlar.
Öğrenmek istediğim şu;
Açıktan vekil memur olarak atanan bir çalışanın işine hangi durumlarda son verilebilir?
Çok araştırmama rağmen kendi imkânlarımla bulamadım. Çok acil bir şekilde yardımcı olursanız memnun olurum.
Mesele çok acil belki saatler içinde bana cevabı lazım olan bir sorun bu. Hemen yardımcı olursanız memnun olurum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun söz konusu 86 ncı maddesinde;
1- Kurum içinden,
2- Kurum dışında,
3-Açıktan vekil atanması düzenlenmiş bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanunun Vekalet, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler başlıklı 175 inci maddesinin 2 nci fıkrasında "Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur." denilmektedir.

Kamu idareleri idari işlem tesis ederken
1-Hizmet gerekleri
2-Kamu yararını
gözetmeleri gerekmektedir.

Vekil memurlar da atanırken bu kriterlerin göz önünde bulundurulduğu gibi vekil memurların görevden alınmasında da aynı kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Vekil memurlar da asil memurlar gibi 657 sayılı Kanun ile belirlenmiş olan kurallara uymak zorundadırlar. Mezkur Kanun ile belirlenen kurallara uymayan vekil devlet memurlarının idarece görevlerine son verilebilmektedir.

Ancak, vekil memur olarak atanmış olan memurlar, atandıkları kadroya asil memur atanması halinde atama işlemi kendiliğinden sona ermektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1-Vekil memurların görevlerine hizmetlerine ihtiyaç kalmaması halinde (objektif olarak belirlenmesi kaydı ile)
2-657 sayılı Kanuna aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde
3-Vekaleten atandıkları kadroya asaleten atanmaları halinde görevden alınmaları mümkün bulunmaktadır.

İdare söz konusu sebepler dışında keyfi olarak vekil memuru görevden alınması halinde vekil memurun hakkını idari yargı yolu ile araması mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 24,920 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam