Memur, POMEM'e alınmaya hak kazanırsa nasıl bir prosedür uygulanacaktır?

21/01/2009 11:31:00
Yazdır

Soru

657e tabi başka kurumda çalışan devlet memuru POMEM sınavını kazanınca ne yapacaktır? Aday memur değilim, 3 yıldır çalışıyorum, önümüzdeki ay POMEM sınavına gireceğim. Sınavı kazanınca ne yapmam gerekir?
1- Kurumlar arası nakil yoluna mı gidilecektir?
2- Kurumumdan muvafakat almam gerekiyor mu?
3- Son çare olarak usulüne uygun olarak istifa mı edeceğim?

Cevap

4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinde "Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir.
En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 29 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.
Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ödenen miktar kadar harçlık ödenir.
Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim-öğretim süresi içerisinde; giriş şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenlerden, ödenen harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.
Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, (?)(1) yapılacak sınavlar, disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve yükümlülük esasları ile giyecekleri kıyafetler ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." denilmektedir.

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim ve öğretim verilmekte olup, söz konusu eğitim ve öğretim Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde verilmektedir. Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adaylarda aranılan şartlar için bakınız.

Söz konusu düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğünün polis okulları ve polis akademileri yetişen personel ihtiyacını karşılanmaması sebebiyle yüksek öğretim mezunlarının polis memuru olarak atanması ve polis ihtiyacının karşılanması amacı ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

7. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) ek yerleştirme ile alınacak Öğrencilerin Müracaat ve Sınav işlemleri ile ilgili duyuru....(05.01.2009)

Yüksek öğretim mezunlarından polis olmak isteyenlerin 6 aydan az olmamak üzere kurs görmeleri gerekmektedir.
Devlet memuru olan kişinin polis eğitim kurumlarında memuriyeti ile birlikte kurs görmesi mümkün bulunmamaktadır.

Polislik başvurunuzun kabul edilmesi halinde, 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde memuriyetten istifa etmeniz gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94 maddesine uygun istifa ettikten 6 ay sonra 657 sayılı Kanunu 97 maddesi hükmü uyarınca yeniden memur olmanız mümkün olduğundan polis olarak atanmanıza mani bir husus bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Polislik eğitimine kurumlararası naklen geçilerek gidilmesi mümkün bulunmamaktadır.
2- Polislik eğitimi için muvafakat alarak kurum değiştirip eğitime katılınması mümkün bulunmamaktadır.
3-Polislik eğitimine katılma hakkını kazanmanız halinde memuriyetten istifa etmeniz ve eğitime katılmanızın mümkün olduğu, eğitim sonunda başarılı olmanız halinde 657 sayılı Kanunun 97 maddesinde süreyi doldurmanız halinde polis olarak atanmanıza engel bir durum bulunmamaktadır.

Bu soru 35,956 defa okundu. 24 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?